Automatické stěrače využívají snímač deště, který se nachází v oblasti kolem vnitřního zpětného zrcátka. Stěrače se spustí, jakmile snímač deště zjistí, že je na čelním skle před ním voda. Snímač deště sleduje množství vody na čelním skle a upravuje rychlost stěračů.
Poznámka:   Stěrače zůstávají za provozu v mírně zvednuté poloze a vracejí se do parkovací polohy za krátkou dobu, když snímače deště nezjistí na čelním skle žádnou vodu.
Image Shown Without Description
AVysoká citlivost.
BAutomatické stírání zapnuto.
CNízká citlivost.
Automatické stírání zapnete přemístěním páčky stěračů nahoru do první polohy.
 Citlivost automatických stěračů lze nastavit pomocí otočného voliče.Pokud vyberete nízkou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle velké množství vody.Pokud vyberete vysokou citlivost, stěrače se budou aktivovat tehdy, jestliže snímač zjistí na čelním skle malé množství vody.
Poznámka:   Udržujte vnější plochu čelního skla čistou. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit i v případě, kdy čelní sklo přijde do kontaktu s nečistotami, mlhou nebo hmyzem.
Pokud ponecháte automatické stírání zapnuto a zapnete zapalování v mrazu, nemusí tato funkce fungovat. Je to z toho důvodu, že systém deaktivoval snímač deště, aby předešel poškození stěračů čelního skla. Před opětovnou aktivací snímače deště odmrazte čelní sklo. Snímač deště můžete opětovně aktivovat otočením otočného ovladače nebo vypnutím a zapnutím automatického stírání.
Poznámka:   Než zapnete stěrače čelního skla, zcela odmrazte čelní sklo.
Poznámka:   Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrače čelního skla vypnout.
Mokro nebo zima mohou způsobit neočekávané setření nebo rozmazání nečistot po skle.
Udržování čelního skla v čistotě:
  • Snižte citlivost automatického stírání, aby se nečistoty méně rozmazávaly po čelním skle.
  • Vypněte automatické stěrače.
Poznámka:   Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů.Viz   Výměna stírátek předních stěračů