Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
L/100 km   L/100 km   L/100 km   g/km  
7,1–6,15,8–56,3–5,7129-143