Informace o režimu EcoSelect
EcoSelect je jízdní režim, který pomáhá se snižováním spotřeby paliva. Mění způsob, jakým některé systémy vozidla fungují, aby bylo dosaženo efektivnějšího provozu.
Za jízdy se zapnutým režimem EcoSelect může docházet k těmto situacím:
  • Změny chování motoru.
  • Nižší výkon při akceleraci.
  • Nižší rychlost motorku ventilátoru.
Zapnutí/vypnutí režimu EcoSelect
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Režim zůstane zapnutý, dokud jej nevypnete.
Kontrolka režimu EcoSelect
Image Shown Without Description  Tato kontrolka svítí, když je režim EcoSelect zapnutý.