POZOR   POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.

Princip fungování
Systém pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO2 tím, že zastavuje motor, když běží naprázdno (např. při stání na semaforu). Vozidlo je vybaveno vylepšeným akumulátorem a startérem, které snesou častější startování motoru.
Za určitých okolností systém motor nezastavuje, například:
 • Pokud jste otevřeli dveře řidiče.
 • Pokud jste odepnuli bezpečnostní pás řidiče.
 • Pokud se vozidlo nachází ve vysoké nadmořské výšce.
 • Pokud máte zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Pokud jste zvolili určité jízdní režimy, například sport.
 • Pokud se motor zahřívá.
 • Pokud je venkovní teplota příliš nízká či příliš vysoká.
 • Pokud je akumulátor téměř vybitý nebo jeho teplota není v optimálním provozním rozsahu.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Za určitých okolností se motor znovu spustí, například:
 • Pokud zapnete vyhřívání čelního skla.
 • Pokud zapnete maximální výkon klimatizace nebo maximální odmrazování.
 • Pokud otočíte volantem.
 • Pokud se vozidlo začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Aby byla zachována dostatečná účinnost posilovače brzd.
 • Aby byla udržena teplota v interiéru nebo nedošlo k zamlžení oken.
Poznámka:   Když systém znovu spustí motor, může se změnit rychlost otáček ventilátoru.
Použití systému Auto-Start-Stop
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte spojkový pedál.
Poznámka:   Když je motor vypnutý, vypne se i posilovač řízení.
Opětovné spuštění motoru
Zcela sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:   Maximálního využití výhod systému dosáhnete tak, že přesunete řadicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál vždy, když zastavíte vozidlo na déle než tři sekundy.
Poznámka:   Systém poskytuje funkci opětovného spuštění zastaveného motoru. Zastavený motor opětovně spustíte plným sešlápnutím pedálu spojky.
Zapínání a vypínání systému
Image Shown Without Description  Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování. Stiskem spínače jej můžete vypnout.
Poznámka:   OFF se rozsvítí ve spínači.
Chcete-li systém zase zapnout, stiskněte spínač znovu.
Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.
Image Shown Without Description  Pokud systém auto-start-stop není k dispozici, příslušná kontrolka se rozsvítí šedě a s přeškrtnutím.
Poznámka:   Na informačním displeji lze zobrazit důvod, proč není systém k dispozici.
Poznámka:   Když systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává vypnutý, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varování systému auto-start-stop
Zazní, když otevřete dveře řidiče a systém vypnul motor.
Informační hlášení

Zpráva   Stav   Činnost  
Auto StartStop Sešlápněte pedál pro nastartování
Systém potřebuje znovu spustit motor, ale vyžaduje potvrzení z vaší strany.   Sešlápněte plynový, brzdový nebo spojkový pedál.  
Auto StartStop Manuální restart je nutný
Systém nefunguje.   Motor znovu nastartujte.  
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování
Systém potřebuje motor znovu nastartovat, ale nemůže, protože je zařazen rychlostní stupeň.   Zařaďte neutrál a motor znovu nastartujte.  

Výměna akumulátoru
Chcete-li zajistit správné fungování systému, k výměně akumulátoru použijte jedině akumulátor se stejnými parametry.