Chúng tôi lắp ráp xe với tiêu chuẩn cao nhất, dùng các phụ tùng chất lượng. Chúng tôi khuyên rằng bạn nên sử dụng các phụ tùng chính hãng Ford và Motorcraft bất cứ khi nào xe của bạn đến định kỳ yêu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Bạn có thể nhận ra phụ tùng chính hãng của Ford và Motorcraft bằng cách xem nhãn mác Ford, FoMoCo hoặc Motorcraft trên phụ tùng hoặc trên hộp đựng chúng.
Lịch bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí
Một trong những cách tốt nhất là phải đảm bảo rằng chiếc xe của bạn duy trì định kỳ bảo dưỡng phù hợp với khuyến nghị của chúng tôi bằng cách sử dụng các phụ tùng phù hợp với các thông số kỹ thuật chi tiết trong Hướng dẫn sử dụng này.
 Phụ tùng chính hãng Ford và Motorcraft có đáp ứng hoặc cao hơn các tiêu chuẩn này.
Sửa chữa do va chạm
Chúng tôi hy vọng rằng bạn không bao giờ gặp phải va chạm, nhưng đôi khi, tai nạn vẫn có thể xảy ra.
 Các phụ tùng thay thế [sau va chạm] chính hãng Ford đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu về lắp ghép, hoàn thiện, toàn vẹn về kết cấu, bảo vệ chống ăn mòn và chống bị lõm. Trong quá trình phát triển chiếc xe, chúng tôi xác nhận rằng các phụ tùng này cung cấp được mức độ bảo vệ cần thiết cho toàn bộ hệ thống. Một cách tuyệt vời để biết chắc chắn rằng bạn đang nhận được mức độ bảo vệ này là sử dụng các phụ tùng thay thế [sau va chạm] chính hãng của Ford.
Chế độ bảo hành phụ tùng thay thế
 Chỉ có phụ tùng thay thế chính hãng Ford và Motorcraft mới được áp dụng chính sách bảo hành của Ford.
Chính sách Bảo Hành của Ford có thể không bảo hành đối với hư hỏng gây ra cho xe do lỗi của việc sử dụng phụ tùng không phải chính hãng Ford.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các hạng mục và chính sách bảo hành của Ford.