CẢNH BÁO   CẢNH BÁOVÔ CÙNG NGUY HIỂM! Không lắp ghế trẻ em quay mặt về phía sau trên ghế có túi khí ở phía trước!
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Nếu dùng hệ thống ghế trẻ em và dây đai an toàn, đảm bảo rằng đai an toàn không bị chùng hoặc xoắn.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Khi dùng hệ thống ghế trẻ em ở hàng ghế sau, ghế trẻ em phải nằm chắc chắn trên ghế của xe. Ghế trẻ em không được chạm vào tựa đầu. Nếu cần, hãy tháo tựa đầu.

Tham khảo   Tựa Đầu
Ghi Chú:   Hãy liên hệ với đại lý được ủy quyền để biết thông tin chi tiết mới nhất về hệ thống ghế trẻ em khuyến nghị của chúng tôi.

Vị trí ghế   Phân nhóm theo trọng lượng  
0   0+   1   2   3  
0–10 kg0–13 kg9–18 kg15–25 kg22–36 kg
Ghế hành khách phía trước có túi khí   X   X   UF¹   UF¹   UF¹  
Ghế sau   U   U   U   U   U  

X Không phù hợp với trẻ em trong nhóm cân nặng này.
U Phù hợp với ghế trẻ em nhóm phổ biến, được cho phép sử dụng cho nhóm cân nặng này.
UF¹ Phù hợp với ghế trẻ em quay mặt về phía trước, thuộc nhóm phổ biến, được cho phép sử dụng cho nhóm cân nặng này. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị để trẻ ngồi cố định trên ghế trẻ em được chính phủ phê duyệt, trên ghế sau.
Ghi Chú:   Khi sử dụng ghế trẻ em ở ghế trước, luôn luôn điều chỉnh ghế của hành khách phía trước về hết phía sau. Nếu thấy khó cài phần đai dưới của đai an toàn để cho hết bị chùng, điều chỉnh tựa lưng ghế lên vị trí thẳng đứng và nâng ghế lên.   Tham khảo   Ghế
Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX

Vị trí ghế   Phân nhóm theo trọng lượng  
0+   1  
Quay mặt ra sau   Quay mặt ra phía trước  
0–13 kg9–18 kg
Ghế phía trước   Phân nhóm kích cỡ   Không trang bị ISOFIX  
Loại ghế  
Ghế ISOFIX ở ngoài cùng hàng thứ 2    Phân nhóm kích cỡ   C, D, E1   A, B, B1, C, D1  
Loại ghế   IL2   IL, IUF3  
Ghế trung tâm hàng thứ 2 và ghế hàng thứ 3    Phân nhóm kích cỡ   Không trang bị ISOFIX  
Loại ghế  

IL Phù hợp cho các hệ thống ghế trẻ em ISOFIX đặc biệt của nhóm bán phổ biến. Hãy tham khảo danh sách xe khuyến nghị của nhà sản xuất ghế trẻ em.
IUF Phù hợp cho ghế trẻ em ISOFIX quay mặt ra phía trước thuộc nhóm phổ biến được chấp thuận sử dụng cho nhóm cân nặng này và cỡ ghế ISOFIX.
1Loại kích thước ISOFIX cho cả hệ thống ghế trẻ em phổ biến và bán phổ biến được xác định theo chữ cái in hoa từ A đến G. Các chữ nhận dạng này được thể hiện trên ghế trẻ em ISOFIX.
2Tại thời điểm xuất bản, ghế trẻ em ISOFIX nhóm O+ được khuyên dùng là Britax Romer Baby Safe. Hãy liên hệ với đại lý được ủy quyền để biết thông tin chi tiết mới nhất về hệ thống ghế trẻ em khuyến nghị của chúng tôi.
3Tại thời điểm xuất bản, hệ thống ghế trẻ em ISOFIX Nhóm 1 được khuyên dùng là Britax Romer Duo. Hãy liên hệ với đại lý được ủy quyền để biết thông tin chi tiết mới nhất về hệ thống ghế trẻ em khuyến nghị của chúng tôi.