CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Bạn không thể mở các cửa sau từ phía trong nếu bạn đã cài khóa trẻ em.

Image Shown Without Description
Khóa trẻ em nằm ở rìa sau của mỗi cửa sau và phải được thiết lập riêng cho mỗi cửa.
Phía bên trái xe
Vặn chìa ngược chiều kim đồng hồ để khóa và theo chiều kim đồng hồ để mở khóa.
Phía bên phải xe
Vặn chìa theo chiều kim đồng hồ để khóa và ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa.