Image Shown Without Description
Túi khí sẽ được kích hoạt khi xảy ra va chạm mạnh phía trước hoặc trong trường hợp va chạm đến từ bên trái hoặc bên phải với góc lệch lên đến 30 độ. Túi khí sẽ phồng lên trong khoảng thời gian vài phần nghìn giây và sẽ xẹp xuống khi tiếp xúc với người, vì vậy sẽ làm đệm đỡ khi cơ thể bị lao về phía trước. Trong những va chạm nhỏ như va chạm từ phía trước, lật xe, các va chạm phía sau và bên cạnh thì túi khí sẽ không kích hoạt.