CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không đặt vật thể hay gắn thiết bị trên hoặc gần trên trần, tại thanh dọc sườn xe, có thể tiếp xúc khi bung túi khí dọc sườn xe ra. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể tăng nguy cơ gây thương tích cá nhân khi xảy ra va chạm xe.

Image Shown Without Description
Túi khí ở phía trên cạnh của kính cửa sổ trước và sau.
Túi khí được thiết kế để bung trong va chạm ngang hoặc trước mạnh. Túi khí không được thiết kế để bung trong va chạm ngang và trước nhỏ, va chạm sau hoặc lật xe.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok