Hệ thống báo trộm
Xe của bạn có thể có một hay nhiều hệ thống báo trộm sau:
  • Hệ thống báo trộm xung quanh xe có các cảm biến bên trong.
  • Hệ thống báo trộm xung quanh xe có các cảm biến bên trong và chuông cảnh báo ắc quy dự phòng.
  • Cảm biến độ nghiêng hoặc chuyển động để tắt chuông báo động nếu có người di chuyển hoặc nâng xe.
Hệ thống báo trộm xung quanh xe
Hệ thống báo trộm xung quanh xe là thiết bị ngăn chặn chống lại sự xâm nhập trái phép vào xe của bạn thông qua các cửa, khoang hành lý và ca pô.
Cảnh báo dừng khẩn cấp (nếu được trang bị)
Bạn có thể kích hoạt chuông báo động bằng điều khiển từ xa.
Cảm biến bên trong
Image Shown Without Description
Cảm biến đóng vai trò là thiết bị ngăn chặn chống lại sự xâm nhập trái phép bằng cách phát hiện bất kỳ chuyển động nào trong xe của bạn.
Kích hoạt hệ thống báo trộm bật cảm biến bên trong.
Ghi Chú:   Không che cảm biến ở đèn nội thất.
Ghi Chú:   Không kích hoạt hệ thống báo trộm với chức năng bảo vệ đầy đủ nếu hành khách, động vật hoặc các vật chuyển động khác ở bên trong xe của bạn, vì việc này có thể kích hoạt hệ thống báo trộm.
Ghi Chú:   Không để giá giữ cốc mở.
Ghi Chú:   Để tắt cảm biến chuyển động bên trong vĩnh viễn, hãy mang xe đến đại lý được ủy quyền.
Cảm biến độ nghiêng hoặc chuyển động
Các cảm biến hoạt động để cản trở nâng xe của bạn.
Chuông báo trộm
  • Nếu một người nào đó mở cửa hoặc nắp ca bô bằng chìa khoá hoặc điều khiển không đúng.
  • Nếu bạn bật khóa điện với chìa khóa không hợp lệ.
  • Nếu cảm biến bên trong phát hiện chuyển động trong xe của bạn.
  • Trên xe có chuông cảnh báo ắc quy dự phòng, nếu ai đó ngắt kết nối ắc quy xe hoặc bản thân chuông cảnh báo ắc quy dự phòng.
Nếu cảnh báo phát âm thanh, còi cảnh báo phát ra âm thanh trong 30 giây và đèn cảnh báo nguy hiểm sẽ nhấp nháy trong năm phút.
Nếu bất kỳ hành động nêu trên nào được thực hiện, chuông báo trộm sẽ phát ra tiếng kêu lại.
Bảo vệ đầy đủ và đơn giản
Bảo vệ đầy đủ
Bảo vệ đầy đủ là cài đặt tiêu chuẩn.
Trong chế độ bảo vệ đầy đủ, các cảm biến bên trong bật khi bạn kích hoạt hệ thống báo trộm.
Ghi Chú:   Không đặt hệ thống báo trộm ở mức độ bảo vệ đầy đủ nếu hành khách, động vật hoặc các vật đang chuyển động bên trong xe hoặc nếu bạn đang di chuyển xe bởi vì việc này sẽ kích hoạt báo trộm.
Bảo vệ đơn giản
Trong chế độ bảo vệ đơn giản, các cảm biến bên trong tắt khi bạn kích hoạt hệ thống báo trộm.
Ghi Chú:   Bạn chỉ có thể đặt hệ thống báo trộm ở chế độ bảo vệ không đầy đủ trong chu kỳ khóa điện hiện tại.
Chọn bảo vệ đầy đủ hoặc bảo vệ đơn giản
Bảo vệ đầy đủ là cài đặt tiêu chuẩn.
Bạn có thể tắt hay bật chức năng này và điều chỉnh cài đặt bằng cách sử dụng màn hình thông tin.
Ghi Chú:   Bạn chỉ có thể thiết lập hệ thống báo trộm về chế độ bảo vệ đơn giản cho chu kỳ bật khóa điện hiện tại.
Ghi Chú:   Hệ thống báo trộm sẽ thiết lập lại thành bảo vệ đầy đủ trong lần tới bạn mở khóa và sau đó khóa lại xe bằng điều khiển từ xa.
Kích hoạt hệ thống báo trộm
Ấn nút khóa một lần để khóa xe của bạn và kích hoạt hệ thống báo trộm.
Ngắt kích hoạt hệ thống báo trộm
Ngắt kích hoạt hệ thống báo trộm bằng bất kỳ hành động nào sau đây:
  • Mở khóa cửa bằng chìa khóa và bật khóa điện bằng chìa khóa được mã hóa chính xác trong vòng 12 giây.
  • Mở khóa cửa hoặc khoang hành lý bằng điều khiển từ xa.