Các xe có bộ tăng áp khí nạp
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không tắt động cơ khi đang hoạt động với tốc độ cao. Nếu bạn làm như vậy, bộ tăng áp khí nạp sẽ tiếp tục hoạt động sau khi áp suất dầu máy đã về bằng 0. Điều này sẽ dẫn đến mòn bạc lót của bộ tăng áp khí nạp.

Nhả bàn đạp ga. Chờ đến khi động cơ về tốc độ vòng tua không tải thì mới tắt động cơ.