Hệ thống phanh chống bó cứng không loại bỏ rủi ro khi:
  • Bạn lái xe quá gần xe phía trước.
  • Xe của bạn đang bị trượt trên bề mặt trơn.
  • Bạn rẽ quá nhanh.
  • Mặt đường quá xấu.
Ghi Chú:   Nếu hệ thống kích hoạt, bàn đạp phanh có thể rung động và có thể di chuyển nhiều hơn.Cần duy trì lực đạp chân phanh.Bạn có thể nghe thấy tiếng ồn từ hệ thống.Đây là điều bình thường.