Chức năng kiểm soát lực kéo là một phần của hệ thống kiểm soát độ ổn định.
Ghi Chú:   Hệ thống tự động bật khi bạn bật khóa điện.
Ghi Chú:   Tắt chức năng kiểm soát độ ổn định sẽ tắt hệ thống.
Trong một vài tình huống nhất định (chẳng hạn như bị kẹt trong tuyết hoặc bùn lầy), việc tắt hệ thống có thể có lợi vì việc này cho phép các bánh xe trượt với công suất động cơ cực đại.
Chức năng kiểm soát lực kéo là tính năng nâng cao của hệ thống kiểm soát độ ổn định và tự động phát hiện hiện tượng quay trượt của bánh xe khi bạn tăng tốc. Nếu trường hợp này xảy ra, hệ thống sẽ kích hoạt phanh của xe tại bánh riêng lẻ và nếu cần thiết, giảm công suất động cơ.
Ghi Chú:   Chuyển sang 4x4 thấp sẽ ngắt chức năng kiểm soát lực kéo của động cơ nhưng chức năng kiểm soát lực kéo của phanh vẫn hoạt động.
Để tắt hệ thống kiểm soát lực kéo,   Tham khảo   Sử dụng điều khiển ổn định