CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Sử dụng tấm trải sàn được thiết kế cho vừa với chỗ để chân của xe mà không gây cản trở khu vực bàn đạp. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương vong cho cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Nếu không đảm bảo cho bàn đạp dịch chuyển thoải mái có thể gây mất điều khiển xe và làm tăng nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Cố định tấm trải sàn vào cả hai thiết bị giữ để tấm trải sàn không trượt ra khỏi vị trí và cản trở hoạt động của bàn đạp. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương vong cho cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không được đặt thêm tấm trải sàn hoặc bất kỳ tấm che nào khác lên trên tấm trải sàn ban đầu. Điều này có thể khiến tấm trải cản trở hoạt động của bàn đạp. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương vong cho cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn đảm bảo không để vật lạ rơi vào khu vực để chân của người lái khi xe đang chạy. Những vật rơi ra có thể bị kẹt vào bàn đạp và gây mất khả năng điều khiển xe.

Image Shown Without Description
Để lắp đặt tấm trải sàn có lỗ xâu, đặt tấm trải sàn sao cho các lỗ nằm trên vị trí giữ và nhấn chúng xuống để cố định. Lặp lại cho tất cả các lỗ xâu trên tấm trải sàn.
Để tháo tấm trải sàn, thực hiện ngược lại quy trình lắp.
Ghi Chú:   Thường xuyên kiểm tra tấm trải sàn để đảm bảo chúng được giữ chắc chắn.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok