1. Bảo đảm xe đỗ trên đường bằng phẳng.
  1. Tắt động cơ và đợi 10 phút cho dầu chảy về các te.
  1. Rút que thăm dầu ra và lau sạch bằng giẻ. Lắp lại que thăm dầu và tháo ra lần nữa để kiểm tra mức dầu.
Nếu dầu ở vạch min, thêm dầu ngay lập tức. Tham khảo   . 
Ghi Chú:   Kiểm tra mức dầu trước khi khởi động động cơ.
Ghi Chú:   Đảm bảo lượng dầu ở giữa mức min và mức max.
Ghi Chú:   Không sử dụng các phụ gia dầu bôi trơn hoặc chất xử lý động cơ khác. Dưới một số điều kiện nào đó, chúng có thể phá hủy động cơ.
Ghi Chú:   Lượng tiêu hao dầu bôi trơn của động cơ mới sẽ đạt mức bình thường sau khoảng 5.000 km.
Thêm dầu
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không thêm dầu động cơ khi động cơ nóng. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không tháo nắp đổ dầu khi động cơ đang hoạt động.

  1. Mở nắp đổ dầu.
  1. Thêm loại dầu đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ford. Tham khảo   . 
  1. Thay thế nắp bình dầu. Vặn vào cho đến khi thấy nặng tay.
Ghi Chú:   Không thêm dầu vượt quá mức max.Lượng dầu trên mức max có thể gây hư hỏng động cơ.
Ghi Chú:   Thấm những phần tràn ra bằng miếng vải thấm hút ngay lập tức.