Khi đổ thêm nước rửa kính, sử dụng hỗn hợp nước rửa kính và nước sạch để ngăn chặn nước đóng băng vào mùa đông và tăng khả năng làm sạch. Tham khảo hướng dẫn sử dụng xe để biết thêm thông tin về cách pha nước rửa kính. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng nước rửa kính chất lượng cao.
Ghi Chú:   Bình chứa cung cấp nước cho hệ thống rửa kính trước và sau.