Bạn cần phải sửa chữa các chỗ hỏng sơn nhỏ gây ra do sỏi mặt đường hoặc các vết xước nhỏ càng sớm càng tốt. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm từ một đại lý ủy quyền.
Loại bỏ các chất như phân chim, nhựa cây, trứng côn trùng, nhựa đường, muối và bụi công nghiệp trước khi sửa các chỗ hỏng sơn.
Luôn luôn đọc và tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng các sản phẩm.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok