Image Shown Without Description
ASố khung hay còn gọi là số VIN được gắn ở phía bên trái của táp lô.
BSố khung cũng được dán bên dưới cửa trước trên khung xe, ở phía tay phải.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok