Image Shown Without Description
ANhận dạng giọng nói.
BTrả lời cuộc gọi điện thoại.
CKết thúc cuộc gọi điện thoại.
Xem thông tin SYNC của bạn.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok