Hiện tượng ngưng tụ trong đèn phía trước bên ngoài và đèn hậu
Các đèn phía trước bên ngoài và đèn hậu có các lỗ thông hơi để thích ứng với sự thay đổi của áp suất không khí.
Thiết kế này có đặc điểm là tạo hơi nước ngưng tụ bên trong. Khi không khí ẩm đi vào trong cụm đèn qua các lỗ thông hơi, hiện tượng ngưng tụ có thể xảy ra khi nhiệt độ thấp. Khi hiện tượng ngưng tụ bình thường xảy ra, bên trong các đèn có thể có một lớp sương mờ. Lớp sương này mỏng thường trong và tồn tại trong quá trình hoạt động bình thường.
Để làm bay hơi hết hơi nước ngưng tụ có thể mất tới 48 tiếng trong điều kiện thời tiết khô ráo.
Các ví dụ về hiện tượng ngưng tụ có thể chấp nhận được là:
  • Xuất hiện một lớp sương mờ mỏng (không tạo thành vết, dấu hiệu đọng thành giọt hoặc các giọt nước lớn).
  • Lớp sương mờ mỏng che phủ ít hơn 50% của đèn.
Các ví dụ về hiện tượng ngưng tụ không thể chấp nhận được:
  • Có nước bẩn bên trong đèn.
  • Có vết, dấu hiệu ngưng đọng hoặc các giọt nước lớn bên trong đèn.
Nếu phát hiện ra bất kỳ hiện tượng ngưng tụ không chấp nhận nào kể trên, hãy mang xe đến đại lý ủy quyền để kiểm tra.