Đèn bật trong các điều kiện sau:
  • Bạn mở bất kỳ cửa nào.
  • Bạn nhấn nút điều khiển từ xa.
  • Bạn nhấn nút A trên đèn nội thất phía trước.
Đèn nội thất phía trước
Ghi Chú:   Công tắc đèn nội thất phía trước nằm trên bảng điều khiển trên đầu. Vị trí chính xác của mỗi nút trên bảng điều khiển trên đầu phụ thuộc vào tính năng của xe.
Ghi Chú:   Nhấn nút để tắt chức năng cửa khi bạn mở bất kỳ cửa nào. Khi chức năng cửa bị tắt và bạn mở cửa, đèn cửa xe và đèn cửa vẫn tắt. Đèn báo bật sáng màu hổ phách khi chức năng cửa tắt.
Ghi Chú:   Nhấn lại nút để bật lại chức năng cửa. Khi chức năng cửa được bật và bạn mở cửa, đèn cửa xe và đèn cửa sẽ bật. Đèn báo phát ra ánh sáng màu xanh dương khi chức năng cửa bật.
Có cửa kính nóc
Image Shown Without Description
Không có cửa kính nóc
Image Shown Without Description
AĐèn đọc sách riêng lẻ.
BBật tất cả đèn.
CChức năng cửa.
DTắt tất cả đèn.
Ghi Chú:   Bạn có thể bật riêng từng đèn đọc sách một cách độc lập bằng cách nhấn thấu kính đèn đọc sách.
Đèn nội thất phía sau
Ghế hàng thứ 2
Có cửa kính nóc
Image Shown Without Description
Không có cửa kính nóc
Image Shown Without Description
AĐèn đọc sách riêng lẻ.
Ghế hàng thứ 3
Image Shown Without Description
AĐèn mui xe.
Đèn hộp đồ
Đèn hộp đồ sẽ bật khi hộp đồ được mở ra.
Đèn khoang hành lý
Đèn khoang hành lý sẽ bật khi bạn mở cốp sau.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay