Bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để vận hành các cửa sổ khi khóa điện tắt.
Ghi Chú:   Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trên màn hình thông tin hoặc đến gặp đại lý được ủy quyền.   Tham khảo   Thông tin chung
Ghi Chú:   Để vận hành tính năng này, độ trễ nguồn cấp không được hoạt động.
Mở các cửa sổ
Bạn chỉ có thể mở các cửa sổ trong thời gian ngắn sau khi bạn mở khóa xe bằng điều khiển từ xa. Sau khi bạn mở khóa xe, ấn và giữ nút mở khóa trên điều khiển từ xa để mở cửa sổ và mở hé cửa sổ trời. Nhả nút khi kính cửa bắt đầu chuyển động. Bấm nút khóa hoặc mở khóa để dừng chuyển động.
Đóng các cửa sổ
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Khi đóng các cửa sổ và cửa kính nóc, bạn phải xác minh chúng không có vật cản và đảm bảo trẻ em và vật nuôi không ở gần phạm vi mở cửa sổ.

Để đóng các cửa sổ và cửa kính nóc, bấm và giữ nút khóa trên điều khiển từ xa. Nhả nút khi kính cửa bắt đầu chuyển động. Bấm nút khóa hoặc mở khóa để dừng chuyển động.