Ghi Chú:   Tùy thuộc vào gói tùy chọn của xe, hệ thống của bạn có thể trông khác với những gì bạn thấy ở đây.
Image Shown Without Description
AKhí tuần hoàn.
BĐiều hòa không khí.
CĐiều khiển tốc độ quạt.
DGiãn nở.
EĐiều khiển phân phối gió.
FĐiều khiển nhiệt độ.
GTan sương giá tối đa.
HĐiều hòa không khí tối đa.
ICửa sổ sau có sưởi.
JĐiều chỉnh nhiệt độ hành khách phía sau.
KKhóa điều khiển phía sau.
LCông suất khoang hành khách phía sau.
MĐiều khiển tốc độ quạt phía sau.
Khí tuần hoàn
Nhấn để chọn giữa khí bên ngoài và khí tuần hoàn. Gió trong khoang hành khách sẽ tuần hoàn. Điều này có thể giảm thời gian cần thiết để làm mát bên trong xe, khi được sử dụng với Điều hòa không khí và giảm những mùi không mong muốn vào trong xe.
Ghi Chú:   Có thể tắt khí tuần hoàn hoặc ngăn bạn bật lên trong tất cả các chế độ dòng khí trừ chế độ Điều hòa tối đa để giảm nguy cơ sương mù. Cũng có thể bật hoặc tắt tuần hoàn trong nhiều chế độ kết hợp điều khiển phân phối khí trong thời tiết nóng để cải thiện hiệu quả làm mát.
Điều hòa không khí
Nhấn để bật hoặc tắt điều hòa không khí. Sử dụng điều hòa nhiệt độ với không khí được lưu thông để cải thiện hiệu suất làm mát.
Ghi Chú:   Trong một số điều kiện nhất định, ví dụ: tan sương giá tối đa, máy nén điều hòa không khí có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bạn tắt điều hòa không khí.
Điều khiển tốc độ quạt
Điều chỉnh lượng khí tuần hoàn trong xe.
Nguồn
Nhấn để bật và tắt hệ thống. Khi hệ thống tắt, nó sẽ ngăn không cho không khí bên ngoài vào trong xe.
Điều khiển phân phối gió
Nhấn để bật hoặc tắt dòng khí từ kính chắn gió, cụm đồng hồ hoặc lỗ thông gió chỗ để chân. Bạn có thể phân phối không khí thông qua bất kỳ kết hợp lỗ thông gió này
Điều khiển nhiệt độ
Điều khiển nhiệt độ khí tuần hoàn trong xe của bạn.
Tan sương giá tối đa
Xoay để bật chế độ tan sương giá. Không khí lưu thông qua các lỗ thông kính chắn gió và quạt tự động điều chỉnh lên tốc độ cao nhất. Bạn cũng có thể sử dụng các thiết lập này để làm tan sương và làm sạch kính chắn gió khỏi băng tuyết. Sưởi cửa sổ phía sau cũng bật khi bạn chọn làm tan sương giá tối đa.
Ghi Chú:   Để tránh sương mù cửa sổ, bạn không thể chọn khí tuần hoàn khi đang bật chế độ tan sương giá tối đa.
Max A/C
Xoay sang trái để làm mát tối đa. Không khí tuần hoàn kín lưu thông qua các lỗ thông trên bảng táp lô, điều hòa không khí bật và quạt điều chỉnh lên tốc độ cao nhất.
Cửa sổ sau có sưởi (Nếu được trang bị)
Nhấn để bật và tắt cửa sổ sau có sưởi.   Tham khảo   Cửa sổ sau có sưởi
Điều chỉnh nhiệt độ hành khách phía sau (Nếu được trang bị)
Điều chỉnh nhiệt độ của khoang hành khách phía sau.
Khóa điều khiển phía sau (Nếu được trang bị)
Bấm khóa điều hòa không khí hành khách phía sau. Khi phát sáng, bạn chỉ có thể vận hành cài đặt cho hành khách phía sau thông qua các nút điều khiển trước.
Công suất khoang hành khách phía sau (Nếu được trang bị)
Bấm để bật và tắt hệ thống phía sau.
Điều khiển tốc độ quạt phía sau (Nếu được trang bị)
Điều chỉnh lưu lượng không khí lưu thông đến khoang hành khách phía sau.