Các gợi ý chung
Ghi Chú:   Việc dùng chế độ gió trong trong thời gian dài có thể làm cho các cửa kính bị đọng sương.
Ghi Chú:   Bạn vẫn có thể cảm thấy một chút gió thổi xuống cửa gió chân dù cho bạn điều chỉnh cửa gió như thế nào.
Ghi Chú:   Để làm giảm độ ẩm trong xe, không nên tắt công tắc của hệ thống hoặc luôn bật chế độ gió trong.
Ghi Chú:   Không đặt các vật cản dưới ghế trước có thể gây ảnh hưởng tới luồng gió tới các ghế sau.
Ghi Chú:   Dọn sạch tuyết, đá hay lá khỏi khu vực cửa gió vào trong xe ở phía dưới kính chắn gió.
Ghi Chú:   Để cải thiện thời gian đạt đến nhiệt độ thoải mái trong thời tiết nóng bức, lái xe với cửa sổ mở hoàn toàn cho đến khi bạn cảm thấy không khí mát thổi qua cửa gió.
Điều hòa không khí bằng tay
Ghi Chú:   Để tránh việc các kính chắn gió bị mờ dưới thời tiết có độ ẩm cao, hãy điều chỉnh công tắc chia gió về vị trí gió lên kính.
Điều hòa không khí tự động
Ghi Chú:   Không cần thiết phải điều chỉnh cài đặt khi bên trong xe quá nóng hoặc quá lạnh.Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để sưởi hoặc làm mát bên trong xe đến nhiệt độ bạn chọn nhanh nhất có thể.Để hệ thống làm việc hiệu quả, các cửa gió bên trên táp lô nên để mở hết cỡ.
Ghi Chú:   Nếu bạn chọn AUTO trong khi nhiệt độ lạnh, hệ thống sẽ chuyển hướng luồng không khí đến các cửa gió kính chắn gió và cửa sổ bên. Ngoài ra, quạt có thể chạy ở tốc độ thấp hơn cho đến khi động cơ ấm lên.
Ghi Chú:   Nếu bạn chọn AUTO trong khi nhiệt độ nóng và bên trong xe nóng, hệ thống sẽ tự động sử dụng chế độ gió trong để tối đa hóa việc làm lạnh bên trong xe. Tốc độ quạt cũng có thể giảm đến khi không khí mát
Làm nóng nhanh nội thất

  Điều khiển khí hậu bằng tay   Điều khiển điều hòa tự động  
1   Điều chỉnh tốc độ quạt gió tới mức cao nhất.   Ấn AUTO.  
2   Điều chỉnh nhiệt độ tới cài đặt sưởi cao nhất.   Điều chỉnh nhiệt độ tới nhiệt độ yêu cầu.  
3   Hướng luồng gió xuống chỗ để chân bằng cách sử dụng các nút phân phối gió.    

Cách chỉnh chế độ sưởi khuyến nghị

  Điều khiển khí hậu bằng tay   Điều khiển điều hòa tự động  
1   Điều chỉnh tốc độ quạt gió tới mức giữa.   Ấn AUTO.  
2   Điều chỉnh nhiệt độ đến điểm giữa của các chế độ cài đặt nóng.   Điều chỉnh nhiệt độ tới nhiệt độ yêu cầu. Sử dụng nhiệt độ khởi động là 22 °C, sau đó điều chỉnh cài đặt nếu cần.  
3   Hướng luồng gió xuống chỗ để chân bằng cách sử dụng các nút phân phối gió.    

Làm mát nhanh nội thất

  Điều khiển khí hậu bằng tay   Điều khiển điều hòa tự động  
1   Chọn MAX A/C.   Chọn MAX A/C.  
2   Lái với cửa sổ mở hoàn toàn cho đến khi bạn cảm thấy không khí mát thổi qua lỗ thông gió.    

Cách chỉnh chế độ làm mát khuyến nghị

  Điều khiển khí hậu bằng tay   Điều khiển điều hòa tự động  
1   Điều chỉnh tốc độ quạt gió tới mức giữa.   Ấn AUTO.  
2   Điều chỉnh nhiệt độ đến điểm giữa của chế độ cài đặt làm lạnh.   Điều chỉnh nhiệt độ tới nhiệt độ yêu cầu. Sử dụng nhiệt độ khởi động là 22 °C, sau đó điều chỉnh cài đặt nếu cần.  
3   Hướng luồng gió đến bảng đồng hồ táp lô bằng cách sử dụng các nút phân phối gió.    

Làm tan sương cửa sổ bên trong thời tiết lạnh.

  Điều khiển khí hậu bằng tay   Điều khiển điều hòa tự động  
1   Hướng luồng gió đến kính chắn gió bằng cách sử dụng các nút phân phối gió.   Ấn nút làm tan băng.  
2   Ấn A/C.   Điều chỉnh nhiệt độ tới nhiệt độ yêu cầu. Sử dụng nhiệt độ khởi động là 22 °C, sau đó điều chỉnh cài đặt nếu cần.  
3   Điều chỉnh nhiệt độ tới nhiệt độ yêu cầu.    
4   Điều chỉnh tốc độ quạt gió tới mức cao nhất.    

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok