CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không điều chỉnh ghế lái trong khi xe của bạn đang di chuyển.

Dịch chuyển ghế ngồi về phía sau và phía trước
Image Shown Without Description
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Đảm bảo ghế khóa hoàn toàn vào vị trí bằng cách lắc ghế tới lui.

Điều chỉnh chiều cao của ghế lái
Image Shown Without Description
Điều chỉnh tựa lưng ghế
Image Shown Without Description
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không đặt hàng hóa hoặc bất kỳ vật nào phía sau tựa lưng ghế trước khi đặt tựa lưng ghế trở về vị trí ban đầu. Kéo tựa lưng ghế để đảm bảo ghế đã được chốt hoàn toàn sau khi đặt tựa lưng ghế về vị trí ban đầu. Ghế chưa được chốt có thể nguy hiểm khi bạn dừng đột ngột hoặc có va chạm.

Điều chỉnh đệm thắt lưng của ghế người lái
Image Shown Without Description