CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không điều chỉnh ghế người lái hoặc lưng ghế trong khi xe của bạn đang di chuyển. Điều chỉnh lưng ghế trong khi xe của bạn đang di chuyển có thể gây mất khả năng điều khiển xe.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không đặt hàng hóa hoặc bất kỳ vật nào phía sau lưng ghế trước khi đặt lưng ghế trở về vị trí ban đầu.

Image Shown Without Description

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok