CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không sử dụng chức năng ga tự động trên đường giao thông đông đúc, trên đường gồ ghề hoặc bề mặt đường trơn trượt. Điều này có thể gây mất kiểm soát, chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Khi bạn đi xuống dốc, tốc độ xe có thể tăng cao hơn tốc độ đã chọn. Hệ thống không kích hoạt hệ thống phanh.

Ghi Chú:   Điều khiển ga tự động sẽ ngắt nếu tốc độ xe giảm quá 16 km/h dưới tốc độ cài đặt khi lái xe lên dốc.
Để giúp hệ thống duy trì tốc độ đã cài đặt khi xuống dốc, hãy về số thấp hơn.
Image Shown Without Description
Các phím điều khiển ga tự động được bố trí trên vô lăng.
Bật chức năng điều khiển ga tự động
Nhấn nút kiểm soát hành trình.
Image Shown Without Description  Đèn báo xuất hiện trên màn hình thông tin.
Cài đặt Tốc độ hành trình
  1. Lái xe đến tốc độ mong muốn
  1. Nhấn SET+ hoặc SET-.
  1. Nhả bàn đạp chân ga.
Ghi Chú:   Đèn báo thay đổi màu sắc.
Thay đổi tốc độ cài đặt
  • Nhấn SET+ hoặc SET- để thay đổi tốc độ đã thiết lập trong khoảng tăng nhỏ.
  • Đạp ga hoặc phanh cho đến khi bạn đạt được tốc độ mong muốn. Nhấn SET+ hoặc SET-.
  • Ấn và giữ SET+ hoặc SET-. Nhả nút khi bạn đạt tốc độ mong muốn.
Hủy cài đặt tốc độ
Nhấn CAN hoặc đạp nhẹ bàn đạp phanh. Tốc độ đã thiết lập sẽ không xóa.
Phục hồi lại tốc độ cài đặt
Ấn RES.
Tắt chức năng ga tự động
Ghi Chú:   Tốc độ cài đặt bị xóa khi bạn tắt hệ thống này.
Nhấn và nhả nút kiểm soát hành trình khi hệ thống ở chế độ chờ hoặc tắt khóa điện.