Vị trí hộp cầu chì
Image Shown Without Description
AHộp cầu chì đầu tiên.
BHộp cầu chì khoang động cơ (Hộp phân phối điện - PDB).
CHộp cầu chì dòng cao (bên dưới PDB).
DHộp cầu chì khoang hành khách. *
EHộp cầu chì khoang hành khách. **
*- Tay lái thuận.
**- Tay lái nghịch.
Hộp cầu chì đầu tiên.
Image Shown Without Description
Xe của bạn có hộp cầu chì đầu tiên nằm ở trong khoang động cơ được gắn với cực dương bình ắc quy. Hộp này có chứa nhiều cầu chì dòng cao. Nếu cần thiết phải thay các cầu chì dòng cao này, hãy đến gặp đại lý được ủy quyền.
Hộp cầu chì khoang động cơ (Hộp phân phối điện - PDB)
Image Shown Without Description
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn ngắt kết nối ắc quy trước khi sửa chữa cầu chì dòng cao.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Để giảm nguy cơ điện giật, luôn lắp lại nắp cho hộp phân phối điện trước khi kết nối lại ắc quy hoặc trước khi đổ đầy lại bình chứa dầu.

Hộp cầu chì khoang động cơ có cầu chì dòng cao bảo vệ hệ thống điện chính của xe không bị quá tải.
Khi bạn ngắt kết nối và kết nối lại ắc quy, bạn cần thiết lập lại một số chức năng.   Tham khảo   Thay ắc quy 12V
Nâng cần nhả ở sau nắp để tháo nắp.
Hộp cầu chì dòng cao
Image Shown Without Description
Xe của bạn có hộp cầu chì đầu tiên nằm ở trong khoang động cơ bên dưới hộp cầu chì khoang động cơ. Hộp này có chứa nhiều cầu chì dòng cao. Nếu cần thiết phải thay các cầu chì dòng cao này, hãy đến gặp đại lý được ủy quyền.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Image Shown Without Description
Hộp cầu chì được đặt sau nắp đậy ở phía ngoài trụ lái.