Thay lưỡi gạt mưa.
Ghi Chú:   Các lưỡi gạt mưa kính chắn gió có chiều dài khác nhau. Nếu bạn thay lưỡi gạt mưa có chiều dài sai, các lưỡi gạt mưa có thể va chạm với nhau làm hư hỏng hệ thống cần gạt.
Image Shown Without Description
  1. Di chuyển bằng tay các tay cần gạt đến vị trí bảo dưỡng.
Image Shown Without Description
  1. Ấn và giữ nút khóa.
  1. Tháo lưỡi gạt mưa.
  1. Lắp theo thứ tự ngược lại.
Ghi Chú:   Đảm bảo lưỡi cao su gạt mưa được khóa vào đúng vị trí.
Thay thế lưỡi gạt mưa kính hậu
Image Shown Without Description
Ghi Chú:   Không thể nâng tay cần gạt quá 25–30 °. Điều này nhằm ngăn ngừa hư hỏng trong khi rửa xe tự động.
  1. Di chuyển các tay cần gạt đến vị trí sửa chữa bằng tay.
Image Shown Without Description
  1. Giữ chặt phần trên cụm chi tiết lưỡi gạt mưa và xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi cụm chi tiết lưỡi gạt mưa rời ra khỏi tay cần gạt.
Image Shown Without Description
  1. Chỉnh cụm chi tiết lưỡi gạt mưa mới thẳng với rãnh tay cần gạt và móc chúng với nhau.
Ghi Chú:   Đảm bảo lưỡi cao su gạt mưa được khóa vào đúng vị trí.
Ghi Chú:   Khi cần thay thế lưỡi cần gạt mưa, toàn bộ bộ phận lưỡi phải được thay thế.