Khoảng cách còn đi được đến khi hết nhiên liệu
 Chỉ ra khoảng cách gần đúng mà xe của bạn sẽ đi được với lượng nhiên liệu còn lại trong bình chứa. Việc thay đổi cách lái có thể làm thay đổi giá trị này.
Tiêu thụ nhiên liệu tức thời
Thể hiện mức tiêu hao nhiên liệu trung bình hiện thời.
Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình
Thể hiện mức tiêu hao nhiên liệu kể từ lần đặt lại trước đó.
Đồng hồ đo hành trình
Ghi lại quãng đường trên những chuyến đi riêng biệt.
Đồng hồ tốc độ
Tốc độ xe di chuyển sẽ hiển thị dưới dạng số.
Tốc độ trung bình
Thể hiện tốc độ trung bình kể từ lần đặt lại chức năng cuối cùng.
Nhiệt độ bên ngoài
Hiển thị nhiệt độ bên ngoài.
Đồng hồ hiển thị quãng đường
Ghi lại tổng quãng đường xe đi được.
Thiết lập lại máy tính hành trình
Để thiết lập lại một hiển thị cụ thể:
  1. Chọn Máy tính hành trình bằng cách sử dụng các nút mũi tên lên và xuống và ấn nút mũi tên phải.
  2. Chọn chức năng sẽ thiết lập lại.
  3. Ấn giữ nút OK.