Các xe chỉ có Điều hòa không khí phụ
Image Shown Without Description
AĐèn báo khóa điều hòa không khí phía sau.
BĐiều khiển tốc độ quạt phía sau.
Đèn báo khóa điều hòa không khí phía sau (Nếu được trang bị)
Khi phát sáng, bạn chỉ có thể vận hành cài đặt cho hành khách phía sau thông qua các nút điều khiển trước.
Điều khiển tốc độ quạt phía sau
Điều chỉnh lưu lượng của không khí lưu thông đến khoang hành khách phía sau.
Các xe chỉ có Điều hòa không khí và Bộ sưởi phụ
Image Shown Without Description
AĐiều chỉnh phân phối khí phía sau.
BĐiều khiển tốc độ quạt phía sau.
CĐiều chỉnh nhiệt độ hành khách phía sau.
DĐèn báo khóa điều hòa không khí phía sau.
Điều chỉnh phân phối khí phía sau
Ấn để chuyển hướng của luồng không khí.
Điều khiển tốc độ quạt phía sau
Điều chỉnh lưu lượng của không khí lưu thông đến khoang hành khách phía sau.
Điều chỉnh nhiệt độ hành khách phía sau
Điều chỉnh cài đặt nhiệt độ cho khoang hành khách phía sau.
Đèn báo khóa điều hòa không khí phía sau (Nếu được trang bị)
Khi phát sáng, bạn chỉ có thể vận hành cài đặt cho hành khách phía sau thông qua các nút điều khiển trước.