Sử dụng màn hình thông tin để tạo MyKey:
  1. Cắm chìa khóa bạn muốn lập trình vào khóa điện.
  1. Bật khóa điện trên xe.
  1. Truy cập vào menu chính trên các điều khiển màn hình thông tin. Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đến các lựa chọn menu sau:

Thông báo   Hành động và Mô tả  
Settings
Ấn nút OK hoặc phím mũi tên bên phải.  
MyKey
Ấn nút OK hoặc phím mũi tên bên phải.  
Create MyKey
Ấn nút OK hoặc phím mũi tên bên phải.  

Khi được nhắc, giữ nút OK cho đến khi bạn thấy thông báo cho bạn biết cần gắn nhãn chìa khóa này là MyKey. Chìa khóa sẽ bị hạn chế ở lần khởi động tiếp theo.
MyKey được tạo thành công. Đảm bảo bạn gắn nhãn chìa khóa để có thể phân biệt khóa này với các khóa quản trị.
Bạn cũng có thể lập trình cài đặt có thể cấu hình cho (các) chìa khóa. Xem Lập trình/Thay đổi cài đặt có thể cấu hình.
Lập trình/Thay đổi cài đặt có thể cấu hình
Sử dụng màn hình thông tin để truy cập vào cài đặt MyKey có thể cấu hình của bạn.
  1. Bật khóa điện bằng điều khiển từ xa hoặc chìa khóa quản trị.
  1. Truy cập vào menu chính trên các điều khiển màn hình thông tin. Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đến các lựa chọn menu sau:

Thông báo   Hành động và Mô tả  
Settings
Ấn nút OK hoặc phím mũi tên bên phải.  
MyKey
Ấn nút OK hoặc phím mũi tên bên phải.  

Ghi Chú:   Bạn có thể xóa hoặc thay đổi các cài đặt MyKey bất kỳ lúc nào trong cùng một chu kỳ khóa khi bạn tạo MyKey. Tuy nhiên, sau khi bạn tắt động cơ xe, bạn sẽ cần một chìa khóa quản trị để thay đổi hoặc xóa các cài đặt MyKey.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok