Bạn có thể xóa hoặc thay đổi các cài đặt MyKey bằng nút điều khiển màn hình thông tin trên vô lăng.   Tham khảo   Hiển thị thông tin
Bật khóa điện bằng khóa quản trị.
Để xóa tất cả các MyKey của cài đặt MyKey, hãy nhấn nút mũi tên bên trái để truy cập menu chính và cuộn tới:

Thông báo   Hành động và Mô tả  
Settings
Nhấn nút OK hoặc phím mũi tên bên phải.  
MyKey
Nhấn nút OK hoặc phím mũi tên bên phải.  
Clear MyKey
Nhấn và giữ nút OK cho đến khi cụm đồng hồ hiển thị thông báo sau.  
All MyKeys
   
Cleared

Ghi Chú:   Khi xóa MyKey của mình, bạn sẽ xóa tất cả các hạn chế và đưa tất cả MyKey quay trở về trạng thái khóa quản trị ban đầu.