Bạn có thể tìm thông tin trên (các) MyKey đã được lập trình bằng nút điều khiển màn hình thông tin trên vô lăng.   Tham khảo   Hiển thị thông tin
Để tìm thông tin trên (các) MyKey đã được lập trình, hãy nhấn nút mũi tên bên trái để truy cập menu chính và cuộn tới:

Thông báo   Mô tả  
Settings
Nhấn phím OK.  
MyKey
Nhấn phím OK.  
Chọn một trong các phần sau:  
MyKey Dist.
Xác định quãng đường khi lái xe sử dụng MyKey. Cách duy nhất để xóa quãng đường tích lũy là sử dụng khóa quản trị để xóa MyKey của bạn. Nếu quãng đường không tích lũy như mong đợi thì người dùng đã định không sử dụng MyKey hoặc gần đây, người dùng khóa quản trị đã xóa rồi sau đó tạo lại MyKey.  
{0} MyKeys
Chỉ ra số lượng MyKey được lập trình cho xe của bạn. Sử dụng chức năng này để phát hiện số lượng MyKey bạn có cho xe của mình cũng như xác định thời điểm MyKey đã bị xóa.  
{0} Admin Keys
Chỉ ra số lượng khóa quản trị được lập trình cho xe của bạn. Sử dụng tính năng này để xác định có bao nhiêu chìa khóa không bị hạn chế bạn có cho xe của mình và phát hiện nếu có thêm một khóa MyKey đã được lập trình.