Image Shown Without Description
Túi khi bên nằm trong tựa lưng ghế của ghế trước. Nhãn cho biết xe bạn có được trang bị túi khí bên.
Túi khí bên sẽ bung ra khi có va chạm ngang mạnh. Túi khí sẽ phồng lên trong vòng vài phần nghìn giây và xẹp xuống khi tiếp xúc với con người, do đó sẽ bảo vệ được phần ngực và vai. Khi có va chạm ngang nhẹ, lật xe, va chạm phía trước và va chạm phía sau, túi khí bên sẽ không bung ra.