CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không vượt quá 100 km/h. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương tích cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không được vượt quá tổng trọng lượng kết hợp tối đa ghi trên tấm ghi thông tin của xe. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Đảm bảo rằng tải trọng dọc trên bi kéo luôn phải nằm trong khoảng trọng lượng tối đa và tối thiểu được khuyến nghị. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương tích cá nhân.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không kéo theo rơ-moóc được lắp với phanh rơ-moóc điện, trừ khi xe bạn được lắp bộ điều khiển phanh điện tử không chính hãng tương thích. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể dẫn tới mất khả năng điều khiển xe, thương tích cá nhân. Để biết thông tin và trợ giúp bổ sung, bạn nên liên hệ với đại lý được ủy quyền.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không chở quá tải lên cầu trước và cầu sau của xe.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Hệ thống phanh chống bó cứng không kiểm soát các phanh của rơ moóc.

Ghi Chú:   Xe được trang bị chương trình kiểm soát ổn định điện tử có bao gồm kiểm soát ổn định rơ moóc.
Khi kéo rơ moóc:
  • Tuân thủ quy định cụ thể của quốc gia đối với kéo rơ moóc.
  • Không vượt quá 100 km/h ngay cả khi pháp luật quốc gia cho phép tốc độ cao hơn trong những điều kiện nhất định.
  • Đặt tải trọng càng thấp càng tốt và ở chính giữa cầu của rơ moóc. Để có độ ổn định tốt nhất của rơ moóc trong xe không chất hàng, đặt tải trọng ở trong rơ moóc hướng về mũi với tải trọng mũi tối đa như vậy cho độ ổn định tốt nhất.   Tham khảo   Trọng lượng kéo khuyến cáo
  • Giảm 10% tổng trọng lượng quy định tối đa cho phép cho mỗi 1.000 m tăng thêm ở những khu vực có độ cao trên 1.000 m.
  • Sử dụng số thấp khi xe đi xuống trên đường có độ dốc lớn.
  • Không sử dụng hệ thống hai cầu chủ động trong khi kéo xe trong khoảng thời gian dài trên bề mặt khô. Tham khảo  Using Four-Wheel Drive . 
Độ ổn định của xe kết hợp với rơ moóc phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của rơ moóc.