Chọn HDC
Chọn HDC ở tốc độ nhỏ hơn 60 km/h. Để chọn HDC, ấn công tắc điều khiển hỗ trợ xuống dốc nằm trên bảng điều khiển sàn.
Image Shown Without Description
Ghi Chú:   HDC kích hoạt ở tốc độ nhỏ hơn 35 km/h và hủy kích hoạt ở tốc độ trên 40 km/h nhưng sẽ không tắt cho đến khi xe vượt quá 60 km/h.
Ghi Chú:   Nó sẽ tắt khi bạn tắt khóa điện.
Image Shown Without Description  Công tắc HDC sẽ phát sáng liên tục để chỉ báo HDC hoạt động đầy đủ.
HDC sẽ tạm thời hủy kích hoạt trong các điều kiện sau:
  • Phanh bị nóng. Hoạt động tiếp tục khi phanh nguội xuống.
  • Đèn báo kiểm soát độ ổn định trên đèn báo phát sáng và hoạt động.
Hoạt động của HDC
Image Shown Without Description
Kiểm soát hành trình thay đổi trên vô lăng cho phép bạn kiểm soát tốc độ xuống dốc. SET + tăng tốc độ và SET - giảm tốc độ.
Thay đổi tốc độ cài đặt
  • Nhấn và giữ nút SET+ hoặc SET-. Nhả nút khi bạn đạt tốc độ mong muốn.
  • Nhấn và nhả nút SET+ hoặc SET-. Tốc độ đã thiết lập sẽ thay đổi theo mức khoảng 1 km/h.
Nhấn bàn đạp ga hoặc bàn đạp phanh sẽ tăng hoặc giảm tốc độ tương ứng.
Ghi Chú:   Mỗi số có một tốc độ tối tiểu đã định trước.
Ghi Chú:   Tốc độ xuống dốc sẽ chỉ tăng trên đoạn đường đủ dốc để cung cấp thêm đà. Do đó, sử dụng công tắc SET+ trên đoạn dốc nhẹ có thể không làm tăng tốc độ.
Ghi Chú:   Phanh sẽ tạm thời hủy HDC nếu bàn đạp phanh được nhấn. Hệ thống tiếp tục hoạt động khi bạn nhả bàn đạp phanh.
Ghi Chú:   Hỗ trợ HDC sẽ giảm dần nếu bạn tắt hệ thống. Điều này ngăn chặn mất quyền kiểm soát nếu bạn vô tình ấn công tắc HDC. Nếu vẫn yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể bật lại HDC. Quyền kiểm soát sẽ tiếp tục ở tốc độ xe đang di chuyển khi bàn đạp được nhấn.
Ghi Chú:   Bạn có thể nghe thấy tiếng ồn từ hệ thống. Đây là điều bình thường.
Ghi Chú:   Khi HDC đang hoạt động, ESC trên đèn cảnh báo sẽ nhấp nháy.
HDC chỉ hoạt động khi tốc độ xe nằm trong khoảng được chỉ định ngay cả khi hệ thống đang lái trên đoạn đường phức tạp.