CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Trước khi lái xe địa hình, điều tuyệt đối cần thiết là người lái xe thiếu kinh nghiệm phải hoàn toàn làm quen với các điều khiển của xe. Cụ thể là chế độ Thể thao và Điều khiển hỗ trợ xuống dốc (HDC).

Điều khiển hỗ trợ xuống dốc (HDC) hoạt động kết hợp với kiểm soát độ ổn định (ESC) để cung cấp kiểm soát tốt hơn khi lái xe địa hình, đặc biệt là khi xuống dốc đứng. Hoạt động của HDC hoàn toàn tự động khi được gài.
Phanh động cơ kiểm soát tốc độ xuống dốc trong khi xuống dốc địa hình. Nếu chỉ mình phanh động cơ không đủ để kiểm soát tốc độ xe, HDC sẽ giảm tốc độ xe bằng cách sử dụng hệ thống phanh.
Ghi Chú:   Chỉ sử dụng HDC số 1 hoặc số lùi trên xe hộp số sàn.
Ghi Chú:   Chỉ sử dụng HDC ở vị trí số tiến (D), số lùi (R) hoặc chế độ Thể thao (S) trên xe hộp số tự động. Khi ở vị trí số tiến (D), xe sẽ chọn số phù hợp nhất.