CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Điều chỉnh độ cao của dây an toàn ở vị trí sao cho dây an toàn đi qua phần giữa vai của bạn. Không điều chỉnh dây an toàn đúng cách có thể làm giảm hiệu quả của dây và gia tăng nguy cơ chấn thương khi va chạm.

Image Shown Without Description
Để điều chỉnh độ cao của dây an toàn:
1. Kéo nút khóa và trượt bộ phận điều chỉnh độ cao lên hoặc xuống.
2. Nhả nút và kéo đầu chỉnh độ cao xuống để đảm bảo nó đã được khóa tại chỗ.