CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Hệ thống sẽ bảo vệ bạn chỉ khi bạn sử dụng dây đai an toàn đúng cách.

Đèn cảnh báo sẽ sáng và có âm thanh cảnh báo khi có các điều kiện sau đây:
  • Dây đai an toàn trước chưa được thắt.
  • Xe của bạn vượt qua tốc độ thấp.
Đèn sẽ sáng khi dây đai an toàn trước không được thắt mà xe đang chạy.
Nếu bạn không thắt dây đai an toàn các tín hiệu cảnh báo cả âm thanh và đèn cảnh báo đều sẽ tự động tắt sau khoảng 5 phút.
Tắt cảnh báo thắt đai an toàn
Liên hệ một đại lý được ủy quyền.