Lốp xe
Lốp xe mới cần chạy rà khoảng 500 km. Trong thời gian này, bạn sẽ có thể có cảm giác lái không bình thường.
Phanh và ly hợp
Tránh sử dụng nhiều phanh và ly hợp nếu có thể trong 150 km đầu tiên trong đường thành phố và cho 1.500 km đầu tiên trên đường cao tốc.
Động cơ
Tránh đi quá nhanh trong 1.500 km đầu tiên. Thường xuyên thay đổi tốc độ và tay số. Không để động cơ quá tải.
Các xe có trang bị động cơ diesel.
Trong 3.000 km, bạn có thể nhận thấy tiếng tích tắc khi xe đi chậm lại. Điều này là do các điều chỉnh của động cơ diesel mới và là bình thường.