Image Shown Without Description
Di chuyển đầu ngón tay lên rìa của cao su gạt mưa để kiểm tra độ ráp.
Làm sạch lưỡi gạt mưa bằng bọt biển hoặc vải có tẩm dung dịch làm sạch hoặc nước.