Hệ thống SYNC 3 cho phép bạn sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói để điều khiển các tính năng như âm thanh và điều hòa không khí. Khi sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói, bạn có thể đặt tay lên vô lăng và tập trung nhìn đường.
Bạn có thể truy cập từng tính năng được điều khiển bằng SYNC 3 qua nhiều lệnh khác nhau
Image Shown Without Description  Để kích hoạt các lệnh điều khiển bằng giọng nói của SYNC 3, hãy ấn nút điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng và đợi lời nhắc.
___ là một danh sách động, có nghĩa là đó có thể là tên của bất kỳ nội dung gì, chẳng hạn như nghệ sĩ, tên người liên lạc hoặc số điện thoại. Ngữ cảnh và mô tả của lệnh sẽ cho bạn biết nội dung cần nói cho tùy chọn linh động này.
Có một số lệnh hoạt động với mọi tính năng, những lệnh này là:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Hành động và Mô tả  
Main menu
Đưa bạn đến menu chính.  
Back
Đưa bạn quay lại màn hình chính.  
Cancel
Kết thúc chế độ điều khiển bằng giọng nói.  
List of commands
Cung cấp cho bạn danh sách các lệnh điều khiển bằng giọng nói có thể có.  
___ List of Commands
Bạn có thể đặt tên cho bất kỳ tính năng nào và hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các lệnh khả dụng cho tính năng đó. Ví dụ: bạn có thể nói:  
Các lệnh bằng giọng nói cho điện thoại  
Các lệnh dẫn đường bằng giọng nói (nếu được trang bị)  
Next Page
Bạn có thể sử dụng lệnh này để xem trang tùy chọn tiếp theo trên bất kỳ màn hình nào có cung cấp nhiều trang lựa chọn.  
Previous page
Bạn có thể sử dụng lệnh này để xem trang tùy chọn trước đó trên bất kỳ màn hình nào có cung cấp nhiều trang lựa chọn.  
Help
Cung cấp cho bạn các lệnh có sẵn mà bạn có thể sử dụng trên màn hình hiện tại.  

Dưới đây là một số lệnh phổ biến nhất cho từng tính năng của SYNC 3.
Các lệnh điều khiển bằng giọng nói cho âm thanh
___ là một danh sách động, có nghĩa là đối với các lệnh điều khiển bằng giọng nói cho âm thanh, đó có thể là số tần số radio hoặc tên nghệ sĩ, album, bài hát hoặc thể loại.
Để điều khiển các tính năng thiết bị nghe nhìn, nhấn nút điều khiển bằng giọng nói và khi được nhắc, hãy nói:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
AM ___
Cho phép bạn dò đến một tần số FM hoặc AM cụ thể chẳng hạn như "88,7 FM" hoặc "1580 AM".  
FM ___
Bluetooth Audio
Cho phép bạn nghe nhạc trên thiết bị kết nối Bluetooth.  
USB
Cho phép bạn nghe nhạc trên thiết bị kết nối USB.  
Play Genre ___
Chỉ riêng với âm thanh USB, bạn có thể nói tên của nghệ sĩ, album, bài hát hoặc thể loại để nghe lựa chọn đó. Hệ thống của bạn phải hoàn tất tạo trình đơn thông tin âm nhạc trước khi tùy chọn này khả dụng. Ví dụ: bạn có thể nói "Play artist, The Beatles" hoặc "Play song, Penny Lane".  
Play Playlist ___
Play Artist ___
Play Album ___
Play Podcast ___
Play Song ___
Play Audiobook ___
Browse ___
Chỉ riêng với âm thanh USB, bạn có thể nói tên của nghệ sĩ, album hoặc thể loại để duyệt theo lựa chọn đó. Hệ thống của bạn phải hoàn tất tạo trình đơn thông tin âm nhạc trước khi tùy chọn này khả dụng. Ví dụ: bạn có thể nói "Browse The Beatles" hoặc "Browse folk".  

Lệnh điều khiển điều hòa nhiệt độ bằng giọng nói (Nếu được trang bị)
Bạn có thể dùng lệnh điều khiển bằng giọng nói để điều chỉnh nhiệt độ của xe.
___ là một danh sách động, có nghĩa là đối với các lệnh điều khiển điều hòa nhiệt độ bằng giọng nói, đó có thể là nhiệt độ mong muốn cho cài đặt nhiệt độ.
Để điều chỉnh nhiệt độ, hãy nói:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Climate Set Temperature ___
Điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 15 °C-30 °C.  
Climate Help

Các lệnh bằng giọng nói cho điện thoại
Ghép cặp điện thoại
Bạn có thể sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói để kết nối điện thoại di động hỗ trợ Bluetooth với hệ thống.
Để ghép cặp điện thoại của bạn, nhấn nút điều khiển bằng giọng nói và khi được nhắc, hãy nói:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Pair Phone
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình ghép cặp.   Tham khảo   Cài đặt.   

Thực hiện cuộc gọi
___ là một danh sách động, có nghĩa là đối với các lệnh điều khiển bằng giọng nói cho điện thoại, đó có thể là tên người liên lạc bạn muốn gọi hoặc số điện thoại bạn muốn quay số.
Nhấn nút điều khiển bằng giọng nói và nói câu lệnh tương tự như sau:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Call ___
Cho phép bạn gọi cho một người liên lạc cụ thể từ danh bạ điện thoại của bạn chẳng hạn như "Call Jenny".  
Call ___ at ___
Cho phép bạn gọi cho một người liên lạc cụ thể từ danh bạ điện thoại của bạn tại một vị trí cụ thể chẳng hạn như "Call Jenny at Home".  
Dial ___
Cho phép bạn quay số cụ thể, chẳng hạn như “Dial 867-5309”.  

Vui lòng đảm bảo rằng bạn nói chính xác tên người liên lạc như tên xuất hiện trong danh bạ của bạn.
Sau khi bạn đã cung cấp số điện thoại, bạn có thể nói các lệnh sau:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
<0-9>   Nếu bạn chưa nhập số điện thoại đầy đủ bằng lệnh đầu tiên, bạn có thể tiếp tục nói số điện thoại này.  
Dial
Yêu cầu SYNC 3 gọi điện thoại.  
Delete
Yêu cầu SYNC 3 xóa một vài số cuối cùng của số điện thoại đã cung cấp.  
Clear
Yêu cầu SYNC 3 xóa toàn bộ số điện thoại.  

Lệnh điều khiển bằng giọng nói cho tin nhắn văn bản
Để truy cập tùy chọn tin nhắn văn bản, nhấn nút điều khiển bằng giọng nói và nói:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Text Messages
Listen to Message
Listen to text message ___
Bạn có thể nói số điện thoại của tin nhắn bạn muốn nghe.  
Reply to Message

Các lệnh dẫn đường bằng giọng nói (Nếu được trang bị)
Đặt điểm đến
Bạn có thể sử dụng bất kỳ lệnh nào sau đây để đặt điểm đến hoặc tìm địa điểm ưa thích.
___ là một danh sách động, có nghĩa là đối với các lệnh điều khiển bằng giọng nói cho hệ thống định vị, đó có thể là một danh mục POI hoặc địa chỉ.
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ, địa điểm ưa thích (POI) hoặc tìm kiếm địa điểm ưa thích theo danh mục:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Find an Address
Cho phép bạn vào chức năng tìm kiếm địa chỉ.  
Find a ___
Nói rõ tên của danh mục POI bạn muốn tìm kiếm, chẳng hạn như "Find restaurants".  
Find POI
Cho phép bạn vào chức năng tìm kiếm POI.  
Find Intersection
Cho phép bạn vào chức năng tìm kiếm đường giao nhau.  
Destination Nearest ___
Nói rõ tên của danh mục POI bạn muốn tìm kiếm ở gần đó, chẳng hạn như "Destination nearest restaurants".  
Destination Previous Destination
Cho phép bạn xem danh sách các điểm đến trước đây của bạn.  
Destination Home
Cho phép bạn xác định tuyến đường đến địa chỉ nhà của mình.  

Ngoài ra, bạn có thể nói các lệnh này khi lộ trình đang hoạt động:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Cancel route
Hủy lộ trình hiện tại.  
Detour
Cho phép bạn chọn một lộ trình thay thế.  
Repeat Instruction
Lặp lại lời nhắc hướng dẫn cuối cùng.  
Show Route
Hiển thị lộ trình đang hoạt động.  
Where Am I
Cung cấp vị trí hiện tại.  
Zoom In
Cho phép bạn phóng to trên bản đồ.  
Zoom out
Cho phép bạn thu nhỏ từ bản đồ.  

Lệnh điều khiển bằng giọng nói cho ứng dụng di động (Nếu được trang bị)
Các lệnh điều khiển bằng giọng nói sau luôn có sẵn:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Mobile Apps
SYNC 3 sẽ nhắc bạn nói tên ứng dụng để khởi động ứng dụng trên SYNC 3.  
List Mobile Apps
SYNC 3 sẽ liệt kê tất cả các Ứng dụng di động hiện có sẵn.  
Find New Apps
SYNC 3 sẽ tìm kiếm và kết nối (các) ứng dụng tương thích chạy trên thiết bị di động của bạn.  

Ngoài ra còn có các lệnh điều khiển bằng giọng nói mà bạn có thể sử dụng khi (các) ứng dụng được kết nối với SYNC 3:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
<Tên ứng dụng>   Bạn có thể nói tên bất kỳ ứng dụng di động để khởi động ứng dụng di động trên SYNC 3 vào bất kỳ lúc nào.  
<Tên ứng dụng> Trợ giúp   SYNC 3 sẽ liệt kê các lệnh điều khiển bằng giọng nói có sẵn cho ứng dụng cụ thể nếu ứng dụng đang chạy trên SYNC 3.  

Lệnh cài đặt bằng giọng nói
Bạn có thể nói các lệnh sau để truy cập các cài đặt điều khiển bằng giọng nói:

Lệnh điều khiển bằng giọng nói   Mô tả  
Voice Settings
Cho phép bạn vào chức năng cài đặt điều khiển bằng giọng nói.  
Interaction Mode Standard
Cài đặt nhắc tiêu chuẩn với các lời nhắc dài hơn.  
Interaction Mode Advanced
Cài đặt nhắc nâng cao với các lời nhắc ngắn hơn.  
Phone Confirmation On
Cho phép hệ thống xác nhận trước khi gọi điện thoại.  
Phone Confirmation Off
Hệ thống không xác nhận trước khi gọi điện thoại.  
Voice Command Lists On
Hệ thống hiển thị một danh sách ngắn các lệnh có sẵn.  
Voice Command Lists Off
Hệ thống không hiển thị danh sách các lệnh.  

Bạn có thể sử dụng điều chỉnh âm lượng để chỉnh âm lượng của lời nhắc bằng giọng nói từ hệ thống. Khi lời nhắc hoạt động, chỉnh điều khiển âm lượng lên hoặc xuống đến thiết lập bạn muốn.
Ghi Chú:   Tùy thuộc vào thiết lập điều hòa không khí hiện tại, tốc độ quạt có thể tự động giảm trong khi ra lệnh điều khiển bằng giọng nói hoặc trong khi gọi và nhận cuộc gọi qua SYNC để giảm tiếng ồn xung quanh bên trong xe. Tốc độ quạt sẽ tự động trở lại hoạt động bình thường sau khi phiên điều khiển bằng giọng nói kết thúc. Tốc độ quạt cũng có thể được điều chỉnh bình thường trong phiên điều khiển bằng giọng nói, chỉ cần nhấn các nút của quạt (hoặc xoay núm điều chỉnh của quạt) để tăng hoặc giảm tốc độ quạt đến thiết lập mong muốn.Để tắt tính năng tự động giảm tốc độ quạt này trong phiên điều khiển bằng giọng nói, nhấn và giữ đồng thời các nút AC điều hòa không khí và Không khí tuần hoàn, nhả và sau đó tăng tốc độ quạt trong 2 giây. Để bật lại tính năng này, hãy lặp lại trình tự trên.