Hệ thống cho phép điều khiển bằng giọng nói, điều khiển trên vô lăng và điều khiển trên màn hình cảm ứng các ứng dụng điện thoại thông minh có chức năng SYNC 3 AppLink. Khi ứng dụng chạy thông qua AppLink, bạn có thể điều khiển các tính năng chính của ứng dụng thông qua lệnh điều khiển bằng giọng nói và các điều khiển trên vô lăng.
Ghi Chú:   Các ứng dụng đã kích hoạt AppLink có sẵn sẽ khác nhau theo thị trường.
Ghi Chú:   Bạn phải ghép cặp và kết nối điện thoại thông minh của mình với SYNC 3 qua Bluetooth để truy cập AppLink.
Ghi Chú:   Người dùng iPhone cần kết nối điện thoại với cổng USB.
Ghi Chú:   Để biết thêm thông tin về các ứng dụng hiện có, các thiết bị điện thoại thông minh được hỗ trợ và các mẹo khắc phục lỗi, vui lòng truy cập trang web của Ford dành cho khu vực bạn.
Ghi Chú:   Đảm bảo bạn có một tài khoản đang hoạt động cho ứng dụng bạn đã tải xuống.Một số ứng dụng sẽ tự động hoạt động mà không cần thiết lập. Các ứng dụng khác sẽ cần bạn đặt cấu hình cài đặt cá nhân và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách tạo các vị trí hoặc mục ưa thích. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện việc này tại nhà hoặc ở bên ngoài xe.
Ghi Chú:   Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của ứng dụng trên điện thoại thông minh bởi vì Ford không chịu trách nhiệm đối với ứng dụng của bạn và việc sử dụng dữ liệu của ứng dụng
Ghi Chú:   Để sử dụng ứng dụng với SYNC 3, Ứng dụng cần chạy tại nền điện thoại của bạn. Nếu bạn tắt ứng dụng trên điện thoại của mình, thao tác đó cũng sẽ tắt ứng dụng trên SYNC 3.
Ghi Chú:   Nếu ứng dụng tương thích với SYNC 3 AppLink không được hiển thị trong Miền ứng dụng, hãy đảm bảo ứng dụng được yêu cầu đang chạy trên thiết bị di động.

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Find Mobile Apps
SYNC 3 sẽ tìm kiếm và kết nối (các) ứng dụng tương thích chạy trên thiết bị di động của bạn.  

Bật Ứng dụng di động SYNC 3
Để bật ứng dụng di động, SYNC 3 yêu cầu người dùng đồng ý gửi và nhận thông tin ủy quyền ứng dụng và các bản cập nhật bằng cách sử dụng gói dữ liệu đi kèm với thiết bị được kết nối.
Thiết bị được kết nối gửi dữ liệu đến Ford tại Hoa Kỳ.Thông tin được mã hóa và bao gồm VIN, số bộ điều khiển SYNC 3, thống kê sử dụng ẩn danh và thông tin gỡ lỗi của bạn. Cập nhật có thể diễn ra tự động.
Ghi Chú:   Bạn phải cho phép ứng dụng trên điện thoại di động cho từng thiết bị được kết nối vào lần đầu tiên bạn chọn ứng dụng trên điện thoại di động bằng cách sử dụng hệ thống.
Ghi Chú:   Có tính phí dữ liệu chuẩn.Ford không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí bổ sung nào bạn có thể chịu từ nhà cung cấp dịch vụ khi xe của bạn gửi hoặc nhận dữ liệu thông qua thiết bị được kết nối.Việc này bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào phải chịu do lái xe khỏi phạm vi mạng chủ của bạn.
Bạn có thể bật hoặc tắt ứng dụng thông qua cài đặt.   Tham khảo   Cài đặt
Các quyền của ứng dụng
Hệ thống sắp xếp các quyền Ứng dụng thành nhóm. Bạn có thể cấp quyền riêng cho từng những nhóm này.Bạn có thể thay đổi trạng thái quyền của nhóm bất cứ lúc nào khi không lái xe, bằng cách sử dụng menu cài đặt.Khi đang ở menu cài đặt, bạn cũng có thể thấy dữ liệu được bao gồm trong mỗi nhóm.
Khi bạn khởi động ứng dụng bằng SYNC 3, hệ thống có thể yêu cầu bạn cấp một số quyền nhất định, chẳng hạn như Thông tin về xe, Đặc điểm lái xe, GPS và tốc độ, và/hoặc đưa ra Thông báo. Bạn có thể cho phép tất cả các nhóm hoặc không nhóm nào trong khi nhận được lời nhắc về quyền ứng dụng ban đầu. Menu cài đặt cung cấp khả năng kiểm soát quyền của từng nhóm.
Ghi Chú:   Bạn sẽ chỉ được nhắc cấp quyền cho lần đầu tiên bạn sử dụng ứng dụng với SYNC 3.
Ghi Chú:   Nếu bạn vô hiệu quyền của nhóm, ứng dụng sẽ vẫn được phép làm việc với SYNC 3 trừ khi bạn vô hiệu hóa Tất cả ứng dụng trong menu cài đặt.