Image Shown Without Description
Hạng mục   Màn hình hiển thị chính  
A   Hiển thị thiết bị nguồn phương tiện nghe nhìn hoặc la bàn hoạt động.  
B   Tên của điện thoại được kết nối xuất hiện trên màn hình. Trạng thái của các tính năng điện thoại cũng xuất hiện. Trạng thái này bao gồm cường độ tín hiệu, mức sạc pin, trạng thái cài đặt Hỗ Trợ Khẩn Cấp (Bật hoặc Tắt), tin nhắn văn bản mới và chuyển vùng.  
C   Hiển thị thông tin về hệ thống dẫn đường hoặc âm thanh.  

Bạn có thể chạm vào bất kỳ màn hình hiển thị tính năng nào để truy cập vào tính năng đó.
Mỗi lần bạn chọn nút home, hệ thống sẽ đưa bạn trở lại màn hình chính này.