Trong menu này, bạn có thể truy cập và điều chỉnh cài đặt cho nhiều tính năng hệ thống. Để truy cập cài đặt bổ sung, vuốt màn hình sang trái hoặc phải.
Âm thanh
Nhấn nút này sẽ cho phép bạn điều chỉnh như sau:

Cài đặt âm thanh  
Reset All
Đưa cài đặt âm thanh Âm bổng, Trung bình, Âm trầm về mức cài đặt tại nhà máy.  
Treble
Điều chỉnh mức tần số cao.  
Midrange
Điều chỉnh mức tần số trung bình.  
Bass
Điều chỉnh mức tần số thấp.  
Balance/Fade
Điều chỉnh tỷ lệ âm thanh từ hai bên hoặc từ trước ra sau.  
Speed Compensated Vol.
Điều chỉnh âm lượng của hệ thống âm thanh tăng theo tốc độ hoặc tắt tính năng này.  
DSP occupancy
Tối ưu hóa âm thanh dựa trên vị trí của người nghe.  
Sound settings
Stereo
Surround

Xe của bạn có thể không có tất cả các tính năng này.
Trình phát thiết bị nghe nhìn
Nút này khả dụng khi một thiết bị nghe nhìn chẳng hạn như thiết bị USB hoặc Bluetooth Stereo là nguồn âm thanh đang hoạt động. Nhấn nút này sẽ cho phép bạn truy cập các tùy chọn sau đây chỉ cho các thiết bị hoạt động.

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Podcast Speed
Đối với một số thiết bị USB, SYNC 3 có thể điều chỉnh tốc độ phát của chương trình radio. Khi chương trình radio đang phát, bạn có thể chọn:  
Slower
Normal
Faster
Audiobook playback speed
Đối với một số thiết bị USB, SYNC 3 có thể điều chỉnh tốc độ phát của sách nói. Khi sách nói đang phát, bạn có thể chọn:  
Slower
Normal
Faster
Gracenote® Management
Bật và tắt Gracenote® để cung cấp thông tin siêu dữ liệu như thể loại, nghệ sĩ, album.  
Gracenote® database info
Việc này cho phép bạn xem mức phiên bản của Cơ sở dữ liệu Gracenote.  
Device information
Tính năng này cho phép bạn xem số nhà sản xuất và số mẫu của thiết bị nghe nhìn.  
Update Media Index
Xóa thông tin thiết bị nghe nhìn được lưu trữ để tạo lại trình đơn.  

Đồng hồ
Để điều chỉnh thời gian, chọn mũi tên lên và xuống ở hai bên màn hình. Các mũi tên bên trái điều chỉnh giờ và mũi tên bên phải điều chỉnh phút. Sau đó, bạn có thể chọn AM hoặc PM.
Bạn có thể điều chỉnh các tính năng sau:

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Clock format
Chọn cách thời gian hiển thị.  
Reset clock to GPS time
Khi được chọn, đồng hồ xe thiết lập lại theo thời gian vệ tinh GPS.  

Hệ thống tự động lưu lại bất kỳ bản cập nhật nào mà bạn thực hiện cho các cài đặt.
Bluetooth
Nhấn nút này sẽ cho phép bạn truy cập mục sau:

Mục menu   Hành động  
Bluetooth
Tắt Bluetooth sẽ ngắt kết nối tất cả các thiết bị và không cho phép các kết nối mới.  

Bạn phải kích hoạt Bluetooth để ghép cặp một thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
Các quy trình ghép cặp một thiết bị Bluetooth cũng giống như ghép cặp điện thoại. Xem Thêm điện thoại trong cài đặt Điện thoại để biết cách ghép cặp thiết bị và các tùy chọn có sẵn.
Điện thoại
Ghép điện thoại có chức năng Bluetooth với hệ thống, trước khi dùng chức năng trong chế độ rảnh tay.
 Bật Bluetooth trên thiết bị để bắt đầu ghép.Xem hướng dẫn sử dụng điện thoại, nếu cần.
Để thêm điện thoại, chọn:

Mục menu  
Pair phone

 1. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
 1. Một lời nhắc sẽ cảnh báo bạn tìm hệ thống trên điện thoại.
 1. Chọn tên hãng và mẫu xe khi thông tin này hiển thị trên điện thoại.
 1. Xác nhận rằng một số gồm sáu chữ số xuất hiện trên điện thoại của bạn giống với số gồm sáu chữ số trên màn hình.
 1. Màn hình cảm ứng cho biết thời điểm ghép cặp thành công.
 1. Điện thoại có thể nhắc bạn cấp quyền cho hệ thống để truy cập thông tin. Để kiểm tra tính tương thích của điện thoại, hãy xem hướng dẫn sử dụng điện thoại hoặc truy cập trang web Ford tại khu vực của bạn.
Ngoài ra, để thêm điện thoại, chọn:

Mục menu  
Pair phone
Sau đó chọn:  
Discover Other Bluetooth Devices

 1. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
 1. Chọn tên điện thoại khi tên xuất hiện trên màn hình cảm ứng.
 1. Xác nhận rằng một số gồm sáu chữ số xuất hiện trên điện thoại của bạn giống với số gồm sáu chữ số trên màn hình.
 1. Màn hình cảm ứng cho biết thời điểm ghép cặp thành công.
 1. Điện thoại có thể nhắc bạn cấp quyền cho hệ thống để truy cập thông tin. Để kiểm tra tính tương thích của điện thoại, hãy xem hướng dẫn sử dụng điện thoại hoặc truy cập trang web.
Các tính năng khác, chẳng hạn như gửi tin nhắn văn bản bằng Bluetooth và tự động tải danh bạ, đều là các tính năng phụ thuộc vào điện thoại của bạn.
Để kiểm tra tính tương thích của điện thoại, hãy xem hướng dẫn sử dụng điện thoại hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Ford dành cho thị trường của bạn.
Sau khi bạn đã ghép cặp thiết bị, bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn sau.

Mục menu   Hành động và Mô tả  
View Devices
Sau đó, bạn có thể chọn:  
Add device
Bạn có thể thêm một thiết bị hỗ trợ Bluetooth bằng cách làm theo các bước trong bảng trước.  
Bạn có thể chọn điện thoại bằng cách chạm vào tên của điện thoại trên màn hình. Sau đó, bạn có các tùy chọn sau đây:  
Connect
Tùy thuộc vào trạng thái của thiết bị, bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn này để tương tác với thiết bị được chọn.  
Disconnect
Make Favorite
Cho phép bạn chọn thiết bị này là thiết bị ưa thích của mình.  
Delete
Xóa thiết bị đã chọn khỏi hệ thống.  

Nhấn biểu tượng thông tin bên cạnh tên thiết bị cho phép bạn xem thông tin điện thoại và thiết bị.

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Manage Contacts
Sau đó, bạn có thể chọn:  
Auto phonebook download
Bật tùy chọn này cho phép SYNC 3 định kỳ tải xuống danh bạ của bạn để luôn cập nhật danh bạ.  
Sort By:
Chọn cách bạn muốn hệ thống hiển thị người liên lạc của bạn. Bạn có thể chọn:  
First Name
Last Name
Re-download phonebook
Chọn tùy chọn này để tải xuống lại danh bạ của bạn bằng tay.  
Delete phonebook
Chọn tùy chọn này để xóa danh bạ trong xe. Xóa danh bạ trong xe sẽ không xóa danh bạ trên điện thoại được kết nối.  


Mục menu   Hành động và Mô tả  
Phone Ringtone selection
Sau đó, bạn có thể chọn:  
No Ringtone
Không có âm thanh phát ra khi có cuộc gọi đến điện thoại của bạn.  
Use phone ringtone
Nhạc chuông đang được chọn trên điện thoại của bạn phát ra khi bạn nhận cuộc gọi. Tùy chọn này có thể không có sẵn trên tất cả các điện thoại. Nếu có, tùy chọn này sẽ là cài đặt mặc định.  
Bạn cũng có thể chọn một trong ba nhạc chuông có sẵn.  


Mục menu   Hành động và Mô tả  
Text Message Notification
Sau đó, bạn có thể chọn:  
No Alert (Silence)
Không có âm thanh phát ra khi có tin nhắn được gửi đến điện thoại của bạn.  
Bạn cũng có thể chọn một trong ba âm thông báo có sẵn.  
Voice Readout
Khi được bật, một lời nhắc bằng giọng nói cảnh báo bạn khi bạn nhận được một tin nhắn mới.  

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt các tùy chọn sau:

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Mute Audio in Privacy
Khi được bật, âm thanh của xe (như radio hoặc các ứng dụng) bị tắt tiếng trong thời gian diễn ra cuộc gọi ngay cả khi cuộc gọi điện thoại ở chế độ riêng tư.  
Roaming Warning
Khi được bật, một cảnh báo hiển thị cho biết rằng điện thoại của bạn đang chuyển vùng khi bạn cố gắng gọi điện.  
Low Battery Notification
Khi được bật, một thông báo hiển thị khi pin trên điện thoại của bạn sắp hết.  

Hỗ trợ khẩn cấp (Nếu được trang bị)
Ghi Chú:   Tính năng Hỗ Trợ Khẩn Cấp SYNC chỉ hoạt động tại các vùng lãnh thổ hỗ trợ tính năng này.
Chọn nút này để thay đổi cài đặt bật hoặc tắt cho tính năng này. Nếu danh bạ trên điện thoại di động đã được tải xuống, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn sau đây:

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Set Emergency Contacts
Bạn có thể chọn tối đa 2 số từ danh bạ của thiết bị di động làm số liên lạc khẩn cấp để truy cập nhanh ở cuối quy trình gọi Hỗ trợ khẩn cấp.  

Đài radio
Nút này có sẵn nếu một nguồn Radio như AM hay FM là nguồn thiết bị nghe nhìn đang hoạt động. Nhấn nút này sẽ cho phép bạn truy cập các tính năng sau:

Mục menu   Hành động và Mô tả  
FM HD radio
Kích hoạt tính năng này sẽ cho phép bạn nghe chương trình phát thanh HD.  
AM HD Radio
(Tùy thuộc vào nguồn radio hiện tại, nếu được trang bị và khả dụng)  
Radio text
Tính năng này có sẵn khi Radio FM là nguồn thiết bị nghe nhìn đang hoạt động của bạn. Kích hoạt tính năng này cho phép hệ thống hiển thị nội dung phát thanh.  
Autoset Presets (AST)
Làm mới  
Chọn tùy chọn này sẽ lưu trữ sáu đài phát mạnh nhất ở vị trí hiện tại của bạn vào dải tần thiết lập sẵn gần đây nhất của nguồn được dò hiện tại.  
News Announcements
Regional
Alternate frequency

Xe của bạn có thể không có tất cả các tính năng này.
Thông tin dẫn đường (Nếu được trang bị)
Bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn Dẫn đường bằng cách chọn các menu sau.
Tùy chọn bản đồ

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Map preferences
Sau đó chọn bất kỳ tùy chọn nào trong các tùy chọn sau:  
3D City Model
Khi tùy chọn này được kích hoạt, hệ thống hiển thị bản vẽ phối cảnh 3D của các tòa nhà.  
Breadcrumbs
Khi được bật, lộ trình đã đi qua trước đây của xe bạn hiển thị bằng các dấu chấm trắng.  
POI icons
Bật tính năng này để hiển thị tối đa 3 biểu tượng POI trên bản đồ dẫn đường.  
Sau khi tính năng này được kích hoạt, bạn có thể chọn các biểu tượng mà bạn muốn hiển thị bằng cách chọn:  
Select POIs
Incident
Menu này cho phép bạn chọn những biểu tượng bất ngờ nào mà bạn muốn hiển thị trên bản đồ dẫn đường.  

Tùy chọn tuyến đường

Mục menu   Tin nhắn, Hành động và Mô tả cấp hai  
Route preferences
Sau đó chọn bất kỳ tùy chọn nào trong các tùy chọn sau:  
Preferred route
Chọn để hệ thống hiển thị loại tuyến đường đã chọn của bạn.  
Shortest
Fastest
Eco
Always use ___ route
Chọn tuyến đường vòng trong lập trình điểm đến. Hệ thống chỉ tính toán một lộ trình dựa trên cài đặt lộ trình ưa thích của bạn.   Khi được kích hoạt, hệ thống sử dụng loại lộ trình đã chọn của bạn để tính toán chỉ một lộ trình đến điểm đến mong muốn.  
Automatic Find Parking
Hệ thống tìm kiếm và hiển thị các địa điểm đỗ xe còn trống khi bạn sắp tới điểm đến của mình.  
Eco time penalty
Chọn mức chi phí cho Lộ trình tiết kiệm đã tính toán. Cài đặt càng cao, thời gian phân phối cho lộ trình càng dài.  
Avoid Traffic Problems
Bạn có thể chọn tùy chọn điều khiển hệ thống sau:  
Avoid Freeways
Avoid Toll Roads
Avoid Ferries/Car Trains

Tùy chọn dẫn đường

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Navigation preferences
Guidance prompts
Bạn có thể điều chỉnh cách hệ thống đưa ra lời nhắc.  
Sau đó chọn bất kỳ tùy chọn nào trong các tùy chọn sau:  
Voice and Tones  
Voice only
Chimes only

Ứng dụng trên điện thoại di động (Nếu được trang bị)
Bạn có thể bật tính năng kiểm soát các ứng dụng di động tương thích chạy trên thiết bị Bluetooth hoặc USB của bạn trên SYNC 3. Để bật ứng dụng di động, SYNC 3 yêu cầu người dùng đồng ý gửi và nhận thông tin ủy quyền ứng dụng và các bản cập nhật bằng cách sử dụng gói dữ liệu đi kèm với thiết bị được kết nối.
Thiết bị được kết nối gửi dữ liệu đến Ford tại Hoa Kỳ.Thông tin được mã hóa bao gồm VIN, số bộ điều khiển SYNC 3, thống kê sử dụng ẩn danh và thông tin gỡ lỗi của bạn. Có thể xảy ra cập nhật.
Ghi Chú:   Hệ thống có thể không tương thích với tất cả các Ứng dụng di động.
Ghi Chú:   Tốc độ dữ liệu chuẩn sẽ áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí bổ sung nào bạn có thể chịu từ nhà cung cấp dịch vụ khi xe của bạn gửi hoặc nhận dữ liệu thông qua thiết bị được kết nối. Việc này bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào phải chịu do lái xe trong các khu vực khi chuyển vùng ra khỏi mạng chủ.

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Mobile Apps
Cho phép hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng các ứng dụng di động trên SYNC 3.   Vô hiệu hóa các ứng dụng di động trong menu cài đặt sẽ vô hiệu hóa cập nhật tự động và việc sử dụng các ứng dụng di động trên SYNC 3.  
Bạn có thể xem trạng thái của quyền ứng dụng di động trong menu cài đặt.  
Sau khi Ứng dụng di động được kích hoạt, bạn có các tùy chọn sau:  
Update Mobile Apps
Điều này cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của các bản cập nhật ứng dụng có sẵn.  
Có thể có ba trạng thái:  
Update Needed   Up-To-Date   Updating Mobile Apps…  
Hệ thống đã phát hiện ứng dụng mới yêu cầu ủy quyền hoặc yêu cầu cập nhật các quyền chung.   Không yêu cầu cập nhật.   Hệ thống đang cố gắng nhận bản cập nhật.  
Request Update   Chọn nút này nếu bản cập nhật được yêu cầu và bạn muốn yêu cầu bản cập nhật này bằng tay. Ví dụ: khi thiết bị di động của bạn được kết nối với một điểm truy cập Wi-Fi, hãy chọn:  
Request Update
All Apps
Cấp hoặc từ chối quyền cho tất cả các ứng dụng cùng một lúc.  
Cũng có thể có ứng dụng hỗ trợ SYNC 3 được liệt kê bên dưới các tùy chọn này.   Cấp hoặc từ chối quyền cụ thể cho từng ứng dụng. Các quyền ứng dụng được sắp xếp thành nhóm. Bằng cách nhấn vào biểu tượng sách thông tin, bạn có thể xem những tín hiệu nào được bao gồm trong mỗi nhóm.  

Ghi Chú:   Ford không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào về tính bảo mật liên quan đến việc sử dụng ứng dụng hoặc phân tán bất kỳ dữ liệu nào của xe mà bạn chấp thuận để Ford cung cấp cho ứng dụng.
Tổng quan chung
Bạn có thể điều chỉnh các tính năng sau:

Mục menu  
Language
Chọn một trong các ngôn ngữ có sẵn cho màn hình cảm ứng.  
Distance
Chọn để hiển thị đơn vị tính bằng kilomet hoặc dặm.  
Temperature
Chọn để hiển thị đơn vị tính bằng độ C hoặc độ F.  
Touchscreen Beep
Chọn để hệ thống phát tiếng bíp để xác nhận lựa chọn được thực hiện qua màn hình cảm ứng.  
Automatic System Updates
Khi bạn kích hoạt tùy chọn này, hệ thống sẽ tự động cập nhật khi bạn có kết nối Internet thông qua một mạng Wi-Fi hoặc kết nối di động.  
About SYNC
Thông tin liên quan đến hệ thống và phần mềm của hệ thống.  
Software Licenses
Tài liệu về giấy phép phần mềm cho hệ thống.  
Master reset
Chọn để khôi phục mặc định của nhà máy. Tùy chọn này sẽ xóa tất cả cài đặt và dữ liệu cá nhân.  

Wi-Fi
Bạn có thể điều chỉnh các tính năng sau:

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Wi-Fi
Bật tùy chọn này để kết nối với Wi-Fi để cập nhật phần mềm cho xe có hệ thống SYNC 3.  
View Available Networks
Điều này cung cấp cho bạn một danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng trong phạm vi.  
Nhấp vào một mạng trong danh sách cho phép bạn kết nối hoặc ngắt kết nối với mạng. Hệ thống này có thể yêu cầu một mã bảo mật để kết nối.  
Khi bạn nhấp vào nút thông tin bên cạnh một mạng, nhiều thông tin hơn về mạng sẽ hiển thị, chẳng hạn như cường độ tín hiệu, trạng thái kết nối và loại bảo mật.  
Wi-Fi Available Notifications
Hệ thống sẽ cảnh báo cho bạn khi xe của bạn được đỗ và một mạng Wi-Fi nằm trong phạm vi nếu SYNC chưa được kết nối.  

Đèn chiếu sáng xung quanh (Nếu được trang bị)
Chạm vào màu một lần để bật đèn chiếu sáng xung quanh. Thao tác này sẽ thiết lập màu ở cường độ cao nhất.
Bạn có thể kéo các màu lên và xuống để tăng hoặc giảm cường độ.
Để tắt đèn chiếu sáng xung quanh, nhấn màu đang hoạt động một lần hoặc kéo màu đang hoạt động xuống hết cỡ tới mức cường độ bằng 0.
Xe
Ghi Chú:   Xe của bạn có thể không có tất cả các tính năng này.
Bạn có thể chọn các tính năng sau để cập nhật cài đặt của tính năng.
Thiết lập camera
Để thực hiện điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng, chọn:

Thông báo   Hành động và Mô tả  
Camera Settings
Sau đó chọn trong số các mục sau:  
Rear camera delay
Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bằng thanh trượt.  
(nếu được trang bị)  
Enhanced Park Aids
(nếu được trang bị)  

Bạn có thể tìm thấy thông tin khác về hệ thống camera quan sát phía sau trong chương hỗ trợ đỗ xe của hướng dẫn sử dụng xe của bạn.
Hiển thị
Để thực hiện điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng, chọn:

Mục menu   Hành động và Mô tả  
Display Off
Màn hình màu đen và không hiển thị bất cứ nội dung gì. Để bật lại màn hình, chỉ cần nhấn vào màn hình.  
Background
Thiết lập nền.  
Brightness
Làm cho màn hình hiển thị sáng hơn hoặc tối hơn.  
Mode
Bạn có thể chọn:  
Auto
Màn hình tự động chuyển giữa các chế độ ngày và đêm dựa trên mức độ ánh sáng bên ngoài.  
Day
Màn hình hiển thị với một nền sáng để tăng cường khả năng xem ban ngày.  
Night
Màn hình hiển thị với một nền tối hơn để giúp xem vào ban đêm dễ dàng hơn.  
Auto Dim
Bật tùy chọn này để tự động giảm độ sáng màn hình hiển thị dựa trên điều kiện ánh sáng xung quanh.  

Điều khiển bằng giọng nói
Bạn có thể điều chỉnh cài đặt điều khiển bằng giọng nói bằng cách chọn các tùy chọn sau.

Mục menu  
Advanced Mode
Bật tùy chọn này để xóa lời nhắc bằng giọng nói và xác nhận bổ sung.  
Phone Confirmation
Bật tùy chọn này để cho phép hệ thống xác nhận tên của người liên hệ với bạn trước khi thực hiện cuộc gọi.  
Voice command list
Bật tùy chọn này để cho phép hệ thống hiển thị một danh sách các lệnh điều khiển bằng giọng nói có sẵn khi nhấn nút điều khiển bằng giọng nói.  

Chế độ nhận diện chủ nhân
Chế độ nhận diện chủ nhân cho phép bạn khóa hệ thống. Không thể truy cập được thông tin cho đến khi hệ thống được mở khóa bằng mã PIN chính xác.
Khi bạn chọn chế độ nhận diện chủ nhân, một cửa sổ bật lên xuất hiện thông báo cho bạn biết rằng cần phải nhập một mã bốn số để bật và tắt chế độ nhận diện chủ nhân. Bạn có thể sử dụng bất kỳ mã PIN nào bạn chọn nhưng phải sử dụng cùng một mã PIN để tắt chế độ nhận diện chủ nhân. Hệ thống yêu cầu bạn nhập mã.
Ghi Chú:   Nếu hệ thống được khóa và bạn không thể nhớ mã PIN, vui lòng liên hệ với Trung tâm quan hệ khách hàng.
Để bật chế độ nhận diện chủ nhân, hãy nhập mã PIN bạn đã chọn. Sau đó, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận mã PIN của bạn bằng cách nhập lại mã này. Hệ thống sau đó sẽ khóa.
Để mở khóa hệ thống, nhập cùng số pin. Hệ thống kết nối lại với điện thoại của bạn và tất cả các tùy chọn của bạn khả dụng trở lại.