CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Đừng cố thử mở nắp che của túi khí.

Túi khí đầu gối nằm dưới cụm đồng hồ. Hệ thống hoạt động cùng với túi khí phía trước để giúp giảm chấn thương chân. Khi túi khí kích hoạt trong va chạm, túi khí đầu gối sẽ bung ra từ dưới cụm đồng hồ. Cũng như với túi khí trước và bên, điều quan trọng là ngồi đúng cách và kìm giữ người để giảm nguy cơ chấn thương nặng hoặc tử vong.
Ghi Chú:   Túi khí này có ngưỡng kích hoạt thấp hơn so với túi khí trước. Khi có va chạm nhỏ, có thể chỉ có túi khí đầu gối bung.