Image Shown Without Description
AMóc kéo phía trước.
BMóc kéo phía sau. *
* Tháo nắp để tiếp cận móc kéo.
Image Shown Without Description
Sử dụng dụng cụ tháo nắp móc kéo (được cung cấp trong bộ dụng cụ của xe), cẩn thận tháo nắp móc kéo bằng cách kéo ra phía sau.