Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Đặt trẻ em có chiều cao dưới 150 cm vào ghế trẻ em được phê duyệt trên ghế sau.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Vô cùng nguy hiểm! Không bao giờ sử dụng ghế trẻ em quay mặt ra sau trên ghế có túi khí trước. Điều này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho trẻ.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không sửa đổi ghế trẻ em trong bất kỳ trường hợp nào.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không giữ trẻ em trong lòng khi xe của bạn đang di chuyển.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không để trẻ em hoặc động vật không có người giám sát ở trong xe. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử vong.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Nếu xe của bạn vừa bị va chạm, hãy mang ghế trẻ em đến đại lý được ủy quyền để kiểm tra.

Ghi Chú:   Đọc và thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất khi bạn lắp ghế trẻ em.
Ghi Chú:   Yêu cầu sử dụng ghế trẻ em tùy thuộc vào quy định của mỗi nước.
Chỉ ghế trẻ em được chứng nhận ECE-R129 hoặc ECE-R44.03 (trở lên) đã được thử nghiệm và phê duyệt để sử dụng trong xe của bạn. Các ghế trẻ em này có sẵn để lựa chọn từ đại lý được ủy quyền.
Ghế trẻ em cho các nhóm trọng lượng
Sử dụng đúng loại ghế trẻ em như sau:
Ghế trẻ nhỏ
Image Shown Without Description
Sử dụng ghế an toàn (Nhóm 0+) cho trẻ em có trọng lượng dưới 13 kg theo hướng quay mặt ra sau và lắp trên hàng ghế sau.
Ghế trẻ em
Image Shown Without Description
Sử dụng ghế an toàn (Nhóm 1) cho trẻ em có trọng lượng từ 13 kg đến 18 kg trên hàng ghế sau.
Các ghế phụ
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không lắp ghế phụ hoặc đệm phụ chỉ có đai an toàn qua hông.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không lắp ghế phụ hoặc đệm phụ có đai an toàn bị chùng hoặc xoắn.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không đặt phần vai của đai an toàn hoặc để trẻ đặt phần vai của đai an toàn bên dưới cánh tay hoặc sau lưng. Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể giảm hiệu quả của dây an toàn và gia tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi xảy ra va chạm.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không dùng gối, sách hoặc khăn để kê cao cho trẻ. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử vong.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Luôn cho trẻ ngồi với tư thế thẳng đứng.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Khi dùng hệ thống ghế trẻ em ở hàng ghế sau, ghế trẻ em phải nằm chắc chắn trên ghế của xe. Ghế trẻ em không được chạm vào tựa đầu. Nếu cần, hãy tháo tựa đầu.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Bạn phải lắp lại tựa đầu sau khi tháo hệ thống ghế trẻ em.

Tham khảo   Tựa Đầu
Ghi Chú:   Khi dùng hệ thống ghế trẻ em ở ghế sau, điều chỉnh ghế trước ở vị trí để ngăn tiếp xúc với hành khách phía sau, bàn chân hoặc chân trẻ em.
Ghế phụ (Nhóm 2)
Image Shown Without Description
Sử dụng ghế phụ hoặc đệm ghế cho trẻ có trọng lượng trên 15 kg nhưng có chiều cao dưới 150 cm.
 Chúng tôi khuyến nghị sử dụng ghế phụ có đệm ghế và tựa lưng thay vì chỉ có đệm ghế.Việc nâng vị trí ngồi sẽ cho phép bạn quàng đai an toàn người lớn vào giữa vai của trẻ và quàng khít phần bụng.
Đệm phụ (Nhóm 3)
Image Shown Without Description
Các điểm neo ISOFIX
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Sử dụng thiết bị chống xoay khi lắp hệ thống ISOFIX. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử vong.

Ghi Chú:   Nếu bạn mua ghế trẻ em ISOFIX, chắc chắn bạn phải biết được nhóm khối lượng và kích thước đúng của ghế trẻ em ISOFIX để lắp vào vị trí ngồi dự kiến.
Tham khảo   Định vị ghế trẻ em
Xe của bạn có các điểm neo ISOFIX phù hợp để lắp ghế trẻ em ISOFIX được công nhận rộng rãi.
Hệ thống ISOFIX có hai đòn lắp cứng trên ghế trẻ em được lắp vào các điểm neo trên các ghế hàng thứ hai nơi gặp nhau của đệm ghế và tựa lưng ghế. Các điểm neo dây giữ nằm phía sau các ghế hàng thứ hai cho hệ thống ghế trẻ em với dây giữ qua đỉnh ghế.
Các điểm neo dây giữ qua đỉnh ghế
Image Shown Without Description
Có hai điểm neo ghế trẻ em trên các vị trí ghế hàng thứ hai phía ngoài cùng. Có thể có điểm neo ghế trẻ em thứ 3 ở vị trí ghế chính giữa.
Image Shown Without Description
Lắp Ghế trẻ em có Dây giữ qua đỉnh ghế
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không buộc dây buộc lên vị trí khác ngoài điểm buộc đúng.
CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Đảm bảo dây chằng đỉnh ghế không bị chùng hay xoắn và được cài đúng lên điểm neo.

Ghi Chú:   Khi cần thiết có thể tháo nắp khoang hành lý để dễ tháo lắp.
  1. Lắp dây buộc vào điểm neo.
Image Shown Without Description
  1. Đẩy ghế trẻ em ra phía sau một cách chắc chắn để khớp vào các điểm neo ISOFIX phía dưới.
  1. Buộc chặt dây buộc theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghế trẻ em.