CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Xe có trọng tâm cao hơn (xe hai cầu chủ động và xe tiện ích) sẽ điều khiển khác với xe có trọng tâm thấp hơn (xe khách). Tránh những chỗ ngoặt đột ngột, tốc độ quá lớn và điều khiển bất ngờ trong những xe này. Không lái xe cẩn trọng có thể dẫn tới tăng nguy cơ mất kiểm soát xe, lật xe, thương tích cá nhân và tử vong.

Hệ thống hai cầu chủ động trong xe của bạn là một hệ thống thông minh liên tục giám sát các điều kiện của xe và tự động điều chỉnh sự phân phối công suất giữa các bánh trước và bánh sau. Hệ thống này kết hợp vận hành trên tất cả các bề mặt với hai cầu chủ động có công suất cao. Hệ thống hai cầu chủ động luôn kích hoạt và không yêu cầu thông tin từ người lái, tuy nhiên người lái có thể tối ưu hóa nhiều kiểm soát hơn bằng cách sử dụng công tắc kiểm soát địa hình và công tắc chọn cầu thấp, được gắn ở bảng điều khiển trung tâm, cho các điều kiện địa hình đúng.   Tham khảo   Lái xe đường địa hình